Měřicí technika
Měřicí technika
Komutátor
CS


Úkolem komutátoru je přepínání elektrické polarity, je to v podstatě mechanický rotační přepínač. Pro zajištění správné funkce komutáru je nutné věnovat zvýšenou pozornost některým jeho parametrům. Dodržení předepsané kvality povrchu zaručuje dobrý elektrický kontakt mezi komutátorema uhlíkovými kartáči, snižuje opotřebení a tím prodlužuje životnost.

Kruhovitost a házení kompletní sestavy lamel jsou také velmi důležité parametry. Rozdíly výšek jednotlivých segmentů mohou být měřeny produkty z řady MarForm, ale i jinými měřidly. Tato kontrola je nezbytná, protože nadměrné rozdíly ve výškách způsobují nežádoucí jiskření mezi uhlíkovými kartáči a komutátorem. Důsledkem tohoto jiskření je pak zvýšení opotřebení a zkrácení životnosti motoru.

 

MarForm
Měření komutátoru

MarSolution
RPM

Rozdíl výšek lamel: střed segmentů DCL; Max./Min. rádius BTB

Rozdíl výšek lamel: rozdíl mezi max. rádiusy  
Přechod mezi lamelami konec a začátek segmentu STS
Odchylka kruhovitosti v závislosti na daném úhlu  
Odchylka kruhovitosti, střední hodnota z dílčích kruhovitostí  
Celková odchylka kruhovitosti (RONt)
Házení  
Delta to Bar DTB, Max Bar DMB  

Straighten-up Delta Bar DBR 

 
Local Form Default EFL  
Průměr komutátoru