Měřicí technika
Měřicí technika
MarCator - Mechanický číselníkový úchylkoměr Skupina ANSI/AGD 4
ProductPicture
Řada E, Skupina ANSI/AGD4, inch