Měřicí technika

Měřicí technika
MaraMeter 1280P - Samostředicí přístroj na měření vnitřních rozměrů, mm
ProductPicture
Samostředicí přístroj na měření vnitřních rozměrů, mm Protisměrně orientovaný snímač z tvrdokovu
ProductPicture
Samostředicí přístroj na měření vnitřních rozměrů, mm bez protisměrně orientovaného snímače