Měřicí technika

Měřicí technika
Micromar - Speciální třmenové mikrometry
ProductPicture
Třmenový mikrometr
K měření měkkých látek, jako například plsti, pryže, lepenky atd.
ProductPicture
Třmenový mikrometr
ProductPicture
Třmenový mikrometr
Pro měření drážek, drážkových hřídelí, zápichů atd.
ProductPicture
Třmenový mikrometr
Pro měření úzkých drážek, zápichů atd.
ProductPicture
Třmenový mikrometr
Pro měření tlouštěk stěn trubek
ProductPicture
Závitový mikrometr
Pro měření průměru čela a vnějšího průměru na vnějších závitech prostřednictvím výměnných měřicích doteků na měření závitů