Měřicí technika

Měřicí technika
Multimar 844 Tw Hloubkové dorazy pro měřicí ramena 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te
CS
  • Dorazy s 3bodovým dosednutím zamezujícím naklonění
  • Kalené dorazové kolíky, výměnné a posuvné
  • Použití

  • K nastavení přesné hloubky měření ve vodorovné poloze
  • Přesné dosednutí na čelo měřeného dílu zaručuje přesnou polohu měřicích doteků a zvyšuje opakovatelnost měření
  • K upevnění na měřicí ramena 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te
  • K snadnému nastavení polohy a seřízení hloubky měření je na měřicích ramenech 844 Tma, 844 Tmi a 844 Te laserem vyznačená stupnice v mm
  • K vysoce přesnému nastavení hloubky měření (požadováno např. pro měření kuželů) je možno použít koncové měrky umístěné mezi měřicí dotek a dorazem