Mahr
Mahr
Subscribe to newsletter
EN
Newsletter
Oslovení
Název
Jméno
Příjmení
Firma
Oddělení
Poloha
Ulice
PSČ
Místo
Země
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o ochraně osobních údajů jsem četl(a) a přijímám je.
 
 
Prosíme, mějte na vědomí: Podle zákona o ochraně osobních údajů při poskytování vzdálených služeb (§ 4 odstavec 1 TDDSG) a spolkové dohody o mediálních službách (§13 odstavec 1 MDStV) vyžadujeme pro zanesení do seznamu odběratelů bulletinu co nejméně osobních údajů, jak je možné. Bulletin bychom vám však rádi zasílali s osobním oslovením, k čemuž je nutné uvést formát oslovení, jméno a příjmení. Pro přihlášení je nutné uvést vaši e-mailovou adresu.
Mahr
Subscribe the Newsletter
EN

Dear interested customer: In the interests of security, Mahr uses the double opt-in procedure. This ensures you do not receive any unsolicited e-mails.

 With the double opt-in procedure you register as a newsletter subscriber and then receive an e-          mail by return with a confirmation link.
 Please use this link to confirm your request in order to be included in our distribution list.
          This ensures that only you personally can register.
 You can amend or cancel the newsletter subscription at any time.

Data Protection We will only use your e-mail address to send you our own monthly newsletter. We will never pass on your address to third parties, nor will we send you any third-party advertising. At the end of each e-mail you will see a hyperlink; simply click on this to cancel your subscription to the newsletter. Clicking patterns for hyperlinks in e-mails and on websites are measured on a purely anonymized basis. It is therefore not possible to establish personal user profiles. For details on how we administer and use your data please click here.