Měřicí technika

Měřicí technika
MarCal 18 N - Posuvné měřítko, Nonius
ProductPicture
Posuvné měřítko
ProductPicture
Posuvné měřítko, NoniusS jemným nastavením