Měřicí technika

Měřicí technika
MaraMeter 1280P - Samostředicí přístroj na měření vnitřních rozměrů, palce
ProductPicture
Samostředicí přístroj na měření vnitřních rozměrů, palce Protisměrně orientovaný snímač z oceli
ProductPicture
Samostředicí přístroj na měření vnitřních rozměrů, palce Protisměrně orientovaný snímač z tvrdokovu
ProductPicture
Samostředicí přístroj na měření vnitřních rozměrů, palce bez protisměrně orientovaného snímače