Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf CWM 100
CS
Vysoce přesné, počítačově řízené optické měřicí zařízení MarSurf CWM 100 se subnanometrickým rozlišením. Kombinovaný 3D měřicí systém sestávající z konfokálního mikroskopu a interferometru pro bílé světlo
 • Nejvyšší přesnost se subnanometrickým rozlišením
 • Univerzální vhodnost pro technické, optické a odrazné povrchy a povrchy desek plošných spojů a polovodičových výrobků a biologických tkání
 • 2D analýza povrchu a vyhodnocení naměřených hodnot
 • Topografická 3D analýza povrchu a vyhodnocení naměřených hodnot
 • Rychlá měření - krátké časy měření
 • Mikroskopické velikosti obrazového pole, možnost jednoduchého rozšíření pomocí plně automatického procesu navazování
 • Automatické polohování stolu, resp. obrobku: 100 mm x 100 mm, větší dráhy na vyžádání
 • Velký výběr objektivů umožňuje ideální přizpůsobení na měřený objekt
 • Masivní konstrukce s granitovou základovou deskou a granitovým sloupem pro co nejlepší utlumení vibrací
 • Profesionální vyhodnocovací software na základě MountainsMap©
 • Technické parametry
 • Použití
 • Příslušenství
 • Rozsah dodávky

Princip měření
Interferometricky, interferometricky s bílým světlem a konfokálně
Zdroj světla (KFM a WLI): Vysokovýkonné LED, 505 nm
Rozsah měření mm
Senzorová jednotka s možností posuvu 100 mm ve směru Z, možnost CNC řízení
Objektový stůl s možností posuvu 100 mm ve směrech X a Y, možnost CNC řízení

Interferometr, interferometr pro bílé světlo:
Rozsah měření (WLI): až 4 mm (v závislosti na objektivu)

Konfokální mikroskop:
Rozsah měření (KFM): Až více než 800 µm (závislý na rozlišení v ose Z a objektivu)
Připojení
230 V, 50 Hz

Strojírenství
Kovové povrchy všeho druhu (broušené, válcované atd.), dále laserově upravované povrchy, keramické a plastové povrchy, povrchy litých forem

Lékařství
Kovové, keramické a plastové povrchy na implantátech, protézách a nástrojích

Elektronika

Analýza povrchu u povlaků, měření a analýza elektronických a polovodičových konstrukčních prvků

Optika

Analýza tvarů a drsnosti různých optických součástí (všechny materiály)

Naklápěcí stůl CT 120 dvouosý

Stůl s nastavením úhlu +/- 30°

Sada etalonů

Konfokální mikroskop:

Objektivy KFM 10x0,5; 20x0,75; 50x0,6 se vzdáleností 11 mm mezi objektovým stolem a obrobkem; 50x0,8; 100x0,9

Interferometr pro bílé světlo:

Objektivy WLI 2,5x0,075; 5x0,13; 10x0,3; 20x0,4; 50x0,55; 100x0,7

 • Soustava čidel, zahrnuje:
  • Konfokální mikroskop KFM s 6násobným držákem na objektivy
  • Kamera 768 obrazových bodů x 582 obrazových bodů, do 48 snímků/s
  • 100 mm dlouhá osa Z s možností řízení přes CNC a integrovanou skleněnou stupnicí Heidenhain
  • Softwarový modul WLI, software „Inspector“
 • Granitový základní podstavec a sloupek se soustavou čidel a objektovým stolem řiditelným přes CNC
 • Motorizované řízení pro více os pro osu Z a souřadnicový stůl k polohování vzorků a vytvoření společného obrazového pole
 • Objektivy (volitelně):
  • 10x až 150x (konfokální mikroskop)
  • 2,5x až 100x (interferometr pro bílé světlo)