Měřicí technika
Měřicí technika
Kliková hřídel
CS

Kliková hřídel - dokladování kvality pro dodavatele do automobilového průmyslu

Kliková hřídel v pístovém motoru převádí linearní pohyb jednoho nebo více pístů (za pomoci ojnice) na rotační pohyb (a obráceně). Díky enormímu dynamickému zatížení musí být kvalita nejvíce zatížených a kritických prvků pečlivě hlídána (například z důvodu nežádoucího napětí a nevyváženosti). Dodržení rozměrů, povolených úchylek tvaru a polohy a kvalita povrchu hlavních i ojnicových ložisek jsou základní požadavky při výrobě klikové hřídele. Dodržení přechodového úhlu mezi hlavními a ojnicovými ložisky zaručuje plynulý chod, protože se zde, díky excentrické kontrukce hřídele, projevují speciální síly. Musí být kontrolována kontura a kvalita povrchu.

  MarForm
MMQ 200
MMQ 400
MarForm
MFK 500
MFK 600
MarGear
GMX 600
MarSurf
XR 20
MarSurf
XP 20
MarSurf
M 300 / 400
PS 1
MarShaft
MAN 1200

Precision Gages
Ruční měřidla

Průměr / zdvih a zdvih ložiska, příruba      
Kruhovitost        
Konvexnost          
Válcovitost,
rovnoběžnost
       
Radiální a axiální házení        
Drsnost        
Zdvih, úhel a ofset zdvihu      
Úhel zdvihu        
Pozice mazacího otvoru          
Průměr mazacího otvoru        
Délky a šíře přírub