Měřicí technika
Měřicí technika
Ojnice
CS

Ojnice je převodový prvek mezi pístem a klikovou hřídelí. Používá se pro převod lineárního pohybu pístu na rotační pohyb klikové hřídele. Ojnice je proto je vystavena vysokému dynamickému zatížení. Kvalita obou otvorů, tedy otvoru ložiska a otvoru pro pístní čep má proto velký význam. Důležité kontrolní znaky jsou: průměr, osová vzdálenost, tvar a poloha otvoru a také kvalita povrchu otvoru. V některých případech se také kontroluje geometrie závitu šroubového spojení obou polovin ložiskového otvoru.

  MarSurf
XR1
MarGear
GMX 600
MarForm
MFK 500
MFK 600
MarForm
MMQ 400
Drsnost      
Kruhovitost  
Válcovitost  
Přímost  
Rovnoběžnost  
Profil přímky  
Ovalita  
Průměr  
Radiální a axiální házení  
Osová vzdálenost    
Pootočení / naklopení os    
Rovinnost  
Rozdíl výšek      
Kolmost