Měřicí technika
Měřicí technika
Turbodmychadlo
CS

Měření turbodmychadla na příkladu hřídele a lopatkového kola

Mahr nabízí řešení měřicích úloh pro kontrolu turbodmychadla s lopatkovým kolem, které Vám zajistí vyšší kvalitu výroby a menší zmetkovitost. Lopatkové kolo je srdcem turbodmychadla a jeho hladký chod v pouzdře je rozhodující pro správnou funkci turbodmychadla. Při výrobě lopatek je tedy nutné dodržet velmi úzké toleranční pásmo. Mahr je specialista pro zabezpečení jakosti turbodmychadla a nabízí takové měřicí metody, které zajištují požadovanou kvalitu výroby a eliminují drahé zmetky.

 

MarSurf
M 400
MarSurf
XR 20
MarSurf
XC 2
XC 20
MarSurf
XCR 20
MarForm
MMQ 100
MarForm
MMQ 400
MarShaft
SCOPE
Precimar
ULM 520 S-E
Kruhovitost          
Házení            
Rovnoběžnost            
Průměr          
Kontura lopatky              
Drsnost        

Rádius