Měřicí technika
Měřicí technika
Vačková hřídel
CS

Optimalizované měření vačkové hřídele

Při výrobě energeticky úsporných motorů a pohonných jednotek hrají významnou úlohu vačkové hřídele. Pro splnění stále přísnějších požadavků na přesnost výroby vačkových hřídelí Mahr dále rozvíjí své osvědčené měřicí řešení pro kontrolu a vyhodnocení kvality vačkových hřídelí. Tyto nově vyvinuté a optimalizované procesy vedou, stručně řečeno, k vyšší nákladové efektivnosti, vyšší účinosti a lepší analýze vačkových hřídelí.

 
  MarGear
GMX 275
GMX 600
MarSurf
LD 130
LD 260
MarSurf
GD 25
GD120

MarSurf
PS1
M 400  
M 300 C2

MarForm
MMQ 400
MarForm
MFU 100
Precimar
PLM600-2

MarShaft
SCOPE
MAN

Millimar
Vícenásobné
měření
průměru

 

Marameter
840 FS
300 P

Digimar
816 CL

 817 CLM

Millimar
832 Dimensionair

Millimar
µDimensionair II

Průměr          
Rádius                    
Kontura                    
Drsnost                
Tvar vačky                  
Zdvih vačky                  
Přímost/ kuželovitost                    
Válcovitost                  
Házení                
Kruhovitost                
Průměr          
Odstupy                  
Geometrie zubu                        
Úhel (vačky nebo reference)