Měřicí technika
Měřicí technika
Tělesa trysek
CS

Energeticky úsporné spalovací motory vyžadují takové vstřikovací systémy, které používají vstřikovací tlaky až 2000 bar (diesel), a díky tomu vstřikují palivo rozdělené na velmi malé kapičky. Protože trysky vstřikovacího systému jsou těmto extrémním tlakům přímo vystaveny, kladou jejich výrobci velký důraz na jejich kvalitu, přesnost a stabilitu procesu výroby.

Palivo je vstřikováno tryskou přímo do spalovacího prostoru válce. V těle trysky jsou velice přesné a malé otvory, které se jehlou otevírají a zavírají dle aktuálního cyklu každého válce motoru.

Vůle mezi jehlou a tryskou vstřikovacího systému leží v rozmezí několika mikrometrů. Toto malé toleranční pole klade velké nároky nejen na rozměry tělesa trysky (hlavně v těsnící oblasti), ale i na kvalitu povrchu a tvarové tolerance. Speciální měřicí úlohy vyžadují přesné polohování senzorů uvnitř tělesa trysky, aby byla zaručena spolehlivost měřicího procesu.

Měření komponent vstřikovacího systému na příkladě jehly trysky

  MarForm
MMQ 400-2
MarForm
MFU 100
MarForm
MFU 110
MarForm
MMQ 100
MarSurf
XR 20 s GD25
nebo s GD25 Plus
MarSurf
LD 130
UD 120
MarSurf
M400
Millimar
Pneumatická měřidla
Precimar
ULM 300
Precimar
PLM 600-2
Drsnost        
Rovnoběžnost              
Přímost          
Kruhovitost            
Házení (axiální radiální)              
Úhel            
Průměr        
Osazení