Měřicí technika
Měřicí technika
Hřídel rotoru
CS

Hřídel, jako centrální prvek elektromotoru, předává rotační pohyb (a spolu s ním i výkon) z motoru na další prvky. V závislosti na konstrukci motoru je na hřídel kotva buďto s cívkou nebo s trvalým magnetem. Z metrologického hlediska se na hřídeli měří délka, průměr, vzdálenost, házení, kruhovitost a drsnost povrchu. Základním parametrem je průměr ložisek. Zajímavým z hlediska kontroly je také rovnání hřídele pokud dojde při kalení k deformaci tvaru. Pro zajištění správné funkce motoru musí být ložiskové otvory s hřídelí vyrovnány v 0,01mm. Po sestavení motoru jsou pak znovu kontrolovány průměry a délky.

 

  MarForm
MMQ
MarSolution MarSurf MarShaft
MAN
MarShaft
Scope

Hřídel rotoru
Geometrie drážky

     
Hřídel rotoru
Házení ložiska
     
Hřídel rotoru
Drsnost (měřená mobilně)
       
Hřídel rotoru
Drsnost (měřená stacionárně)
       
Převodová hřídel
Průměr