Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm MFK 500 Centrum na referenční měření úchylek tvaru a polohy pro rozměrné dílce
CS
Centrum pro referenční měření úchylek tvaru a polohy pro laboratoře a měřicí místnosti s velkým měřicím objemem pro těžké obrobky.
Měřicí centrum MFK je předurčeno pro kontrolu bloků motorů, hlav válců, převodových skříní, hydraulických prvků, klikových a vačkových hřídelí. Velkorysá, optimalizovaná robustní konstrukce pro vysokou přesnost měření v celém prostorovém objemu stroje. Velké rozsahy měření a pojezdu umožňují snadnou a bezpečnou výměnu obrobku.

Měřicí pracoviště MarForm MFK 600 nebo MFK 500 se vzájemně optimalizovanými komponentami poskytuje vysokou flexibilitu a umožňuje přizpůsobit se různým metrologickým úlohám.

Formtester spočívá na tvarově stálém, proti vibracím izolovaném granitovém podstavci. Jeho velmi přesná horizontální plocha tvoří základní rovinu pro měřicí sestavu, stůl pro měřený objekt se vzduchovými ložisky nese na granitové desce těžké součásti.
 • Univerzální pracoviště s velkým měřicím rozsahem pro měření úchylek tvaru a polohy těžkých součástí
 • MFK 600 s 5 měřicími osami a 2 (4) vyrovnávacími osami pro měření tvarových prvků a určování polohy
 • MFK 500 s 3 měřicími osami a 4 polohovacími osami pro měření tvarových prvků
 • Otočná snímací hlava a automatické polohování součásti zajišťují snadnou manipulaci a rychlé vyrovnání součásti
 • Vzduchová ložiska zaručují nenáročnou údržbu a spolehlivý provoz i při velkém zatížení
 • Ochrana snímacích systémů proti kolizi
 • Dostatečně dimenzovaná upínací plocha pro velké obrobky, nebo paletové upínání
 • Automatické nastavení na průměr součásti i při excentrické poloze
 • Měření přímosti ve 3 hlavních souřadnicových osách
 • Vyhodnocení součásti podle normy ISO 1101
 • Analýza v souřadném systému přístroje a v souřadném systému dílce
 • Kompletní vyhodnocení charakteristik úchylek tvaru a polohy a rovněž hodnot průměru a polohy
 • Rozsáhlé příslušenství a volitelné snímače slouží pro optimální řešení všech úloh měření
 • Možnost rozšíření o přídavné pozicovací osy pro otáčení součástí při průběhu programu, tímto je možno automaticky provádět velmi komplexní úlohy měření např. sériová měření V motorových bloků

Měření úchylek tvaru a polohy

Zařízení na měření kruhovitosti se skládá z měřicího vřetene (osa C) a z osy pro automatické nastavování snímače na průměr součásti (osa R). Při měřeních kruhovitosti vede osa R snímač podél kontury součásti i v případě excentrické odchylky přesahující měřicí rozsah snímače.

Měření přímosti
Vertikální zařízení na měření přímosti (osa Z) vede zařízení na měření kruhovitosti také po granitové ploše. U stroje MFK 600 je vzhledem k vzájemnému oddělení vodicích ložisek od nosných vzduchových ložisek zaručena přesnost horizontálního měření přímosti (osa X a osa Y) nezávisle na velikosti, tvaru a hmotnosti součásti. MFK 500 má osy X/Y motorického středicího a naklápěcího stolu jako motorické polohovací osy. Osy vyrovnávání (A, B) jsou integrovány ve stole pro upnutí součásti a mohou automaticky mechanicky vyrovnávat součásti v měřicím rozsahu stroje.

Měřicí výkon
Automatické funkce nastavování integrované do průběhů měření umožňují kontinuální provoz. Zpracování naměřených hodnot probíhá paralelně se sběrem měřených hodnot, tím se doba měření zkracuje. Rozsáhlé příslušenství doplňuje základní měřicí pracoviště a rozšiřuje jeho aplikační možnosti.
 • Použití
 • Možnosti
 • Verze

Zkoušky tvarových a polohových charakteristik:
 • {Reference (AttributeDefinition) not found: pattr3676137501125}

Zkoušení následujícího
 • Bloky motorů
 • Hlavy válců
 • Převodové skříně
 • Hydraulické prvky
 • Klikové a vačkové hřídele

 • Manipulátory k otáčení obrobků během průběhu programu

 • MFK 600 s 5 měřicími a seřizovacími osami k měření tvarových prvků a stanovení poloh
 • MFK 500 s 3 měřicími a 4 seřizovacími osami k měření tvarových prvků