Měřicí technika
Měřicí technika
MarOpto FI 1150 Z Fizeaův interferometr
CS
Výkonný 150mm Fizeaův interferometr pro rovinné optické soustavy a kulové povrchy
MarOpto FI 1150 Z poskytuje možnost bezdotykových měření na rovinných a kulových optických prvcích. Mimo to lze provádět měření čelních vln na optických součástech, resp. konstrukčních skupinách při dolním osvitu. Zkouška se provádí buď pomocí jednoduché inspekce interferenčních pruhů, nebo na základě fázově modulované analýzy interferogramu. Vynikající možnosti měření a analýzy se otevírají při použití osvědčeného softwaru IntelliWave. Takto náročné aplikace zvládá MarOpto FI 1150 Z díky své flexibilitě a spolehlivosti.

 • Volitelné rozhraní USB (přenosný nebo stolní počítač) se skutečným rozlišením 1k × 1k
 • Vynikající mnohostrannost, stabilita a opakovatelná přesnost
 • Zoom 1x až 6x, regulace ostření a tlumení
 • Pomocí snímacího a vyhodnocovacího softwaru od společnosti Mahr IntelliPhase Static-Spatial-Carrier je možné dosáhnout odolnosti vůči vibracím.
 • Kompaktní, lehká a stabilní konstrukce
 • Kompatibilní s referenčními optikami a příslušenstvím, které používá standardizované rozhraní 150 mm (6“).
 • Jsou možná měřicí pracoviště v horizontálním a vertikálním uspořádání, volitelně pro rovinné optické soustavy a rovněž k měření poloměrů zakřivení.
 • Použití

 • Měření na rovinných optických soustavách, hranolech, konkávních a konvexních plochách
 • Měření úhlů břitů a homogenity
 • Měření na opracovaných a keramických plochách a plochách destiček
 • Analýza čel vln na optických soustavách a součástech
 • Možnost zabudování do systémů OEM