Měřicí technika
Měřicí technika
MarOpto MT 100 Měřicí věže
CS
V podobě řady MarOpto MT jsou k dispozici moderní dílenské věže s interferometry v různých provedeních k použití v blízkosti výroby. Řešení s vertikálními věžemi nabízejí snadnou manipulaci s čočkami, jsou vybaveny tlumením vibrací a vyžadují jen malý instalační prostor. Vedle zkoušek lícování umožňují věže s měřítkem také vysoce přesná měření poloměrů. Motorické osy umožňují snadné a rychlé provedení měření.

Zařízení MarOpto MT 100 je vysoce přesná měřicí věž s Fizeaovým interferometrem ke zkoušení sférických a rovinných skleněných povrchů. Stabilní konstrukce s tlumením vibrací činí z této měřicí věže s 4“ interferometrem ideální nástroj pro výrobu vysoce výkonných optických prvků. Zařízení MarOpto MT 100ije k dispozici také jako inverzní měřicí věž.

Nejvyšší přesnost ve výrobním prostředí:
 • Vysoce tuhá granitová konstrukce na pevném základním rámu chráněná proti vibracím prostřednictvím čtyř vzduchových tlumicích prvků.
 • Měřicí stůl s válečkovými ložisky bez vůlí vedenými na profilových kolejnicích.
 • Polohování měřicího stolu prostřednictvím servomotoru a vřetena s kuličkovými oběžnými ložisky
 • Jemná volba rychlosti plynule prostřednictvím řídicí páky
 • Přesné ruční seřízení měřicího stolu pomocí šroubu s jemnými závitem prostřednictvím přesných křížových válečkových vedení bez vůlí
 • 3osý stůl: osa Z v základním zařízení a křížový stůl pro čočky do 100 mm
 • Vysoce přesná skleněná měrka k přesnému absolutnímu měření poloměrů, namontovaná v blízkosti optické osy (Abbeho komparační princip)
 • Použití
 • Možnosti

 • Bezdotykové měření a vyhodnocování sfér a sférických konstrukčních prvků v oboru mikrooptiky
 • Interferometr pro optické prvky s průměrem až 100 mm

 • Měřicí věž s interferometrem MarOpto MT 100 lze volitelně rozšířit prodlouženími objektivu, ochranným krytem objektivu a držákem čoček.
 • Dálkové ovládání zaostřování a zvětšování
 • Naklápěcí stůl 120 mm