Měřicí technika
Měřicí technika
MarOpto MT 150 Měřicí věže
CS
V podobě řady MarOpto MT jsou k dispozici moderní dílenské věže s interferometry v různých provedeních k použití v blízkosti výroby. Řešení s vertikálními věžemi nabízejí snadnou manipulaci s čočkami, jsou vybaveny tlumením vibrací a vyžadují jen malý instalační prostor. Vedle zkoušek lícování umožňují věže s měřítkem také vysoce přesná měření poloměrů. Motorické osy umožňují snadné a rychlé provedení měření.

MarOpto MT 150 představuje vysoce přesnou měřicí věž s Fizeauovým interferometrem (volitelně s upínačem CGH) ke zkouškám rovinných, sférických a volitelně asférických čoček. Vysoce přesná kinematika a interferometr s průměrem paprsku až 150 mm / 6“ činí z této měřicí věže ideální nástroj pro výrobu vysoce výkonných optických prvků.

Volitelně lze do MarOpto MT 150 integrovat Fizeauovy interferometry Mahr MarOpto FI 1100 Z a MarOpto FI 1150 Z:
 • Konstrukce optimalizována pro použití ve výrobním prostředí
 • Měřicí stativ z granitu absorbujícího vibrace pro maximální přesnost měření a tuhost
 • Uložení v pasivních tlumicích prvcích na stabilním ocelovém základním rámu
 • Motorické radiální saně s vedeními na válečkových ložiscích s předepnutím a bez vůle
 • Volba rychlosti plynule prostřednictvím řídicí páky, zdvih 1250 mm
 • 3osý stůl (osa Z v základním zařízení; volitelně různé varianty os X-Y)
 • Skleněné měřítko s přesností měření 5 μm v rámci celého zdvihu pro přesné absolutní měření poloměrů. Měřítko v blízkosti optické osy (princip Abbeho komparace)
 • Měření osy poloměrů pomocí laserové interferometrie
 • Inovativní interferometr Mahr 4" a 6" se softwarem IntelliWave k měření a vyhodnocování
 • Prostorově úsporná konstrukce a dobrá přístupnost
 • Včetně mobilního počítačového pracoviště s integrovaným rozvaděčem a úložným systémem
 • Použití
 • Možnosti

 • Bezdotykové měření a vyhodnocování rovinných, sférických a asférických optických konstrukčních prvků
 • Interferometr pro optické prvky s průměrem až 150 mm

 • Měřicí věž s interferometrem MarOpto MT 150 lze volitelně rozšířit prodlouženími objektivu, ochranným krytem objektivu a držákem čoček.
 • Dálkové ovládání zaostřování a zvětšování