Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf CNC premium
CS
MarSurf CNC premium
Koncepce CNC u zařízení MarSurf poskytuje pro plně automatizovaný výrobní proces hodnotné řešení na měření hloubky drsnosti a kontur. S touto koncepcí měřicího pracoviště ustanovila společnost Mahr celosvětově nová měřítka.
Komplexní měřicí úlohy lze provádět plně automaticky, spolehlivě a se zajištěním bezpečnosti procesu bez vlivu obsluhy na získané výsledky.
Ve spojení s jednotkou výměny snímacího ramena jsou i při různých komplexních měřicích úlohách možné plně automatické průběhy bez zásahu a vlivu obsluhy v důsledku ruční výměny snímacího ramena.

Vzájemně sladěný sortiment jednotlivých součástí zahrnujících různé motorické osy stolů a pomocné osy a osvědčené posuvové jednotky a snímací systémy tvoří ideální základnu pro optimální řešení.

Se softwarovou platformou Mahr MarWin budete využívat vyzrálý, modulární řídicí a vyhodnocovací systém společný pro více různých produktů, který nabízí zvláště pro provoz CNC nezbytnou dávku jistoty průběhu procesů a současně flexibility.

Jednotka výměny snímacího ramena TWE:
Lze provádět plně automaticky výměny až 10 různých snímacích ramen systému LD.
 • Použití

Automobilový průmysl
 • Součástky vstřikovací techniky

Díly motorů
 • Hlava válců
 • Blok válce
 • Kliková hřídel
 • Vačková hřídel
 • Ojnice

Automatická převodovka
 • Ozubený hřeben/řídicí matice
 • Součásti brzdového systému
Vaše výhody s MarSurf CNC premium
 • Univerzální koncepce stroje pro automatické měření kontur a hloubky drsnosti u obrobků
 • V závislosti na velikosti obrobku, hmotnosti obrobku a jeho geometrii poskytují příslušné modely optimálně sladěný systém složený z os stolu a pomocných os jakožto základ pro konfiguraci měřicího pracoviště
 • K dispozici je kabinový systém vhodný pro okolní prostředí včetně potřebných bezpečnostních modulů
 • Vedle ručního vkládání obrobků lze vytvořit také konfiguraci s automatickou vkládací stanicí