Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf CWM 100 3D Surface Measurement
CS
Vícenásobné měřicí řešení
Vysoce přesné optické měřicí zařízení MarSurf CWM 100 nabízí rozlišení v subnanometrickém rozsahu v rámci kombinovaného 3D měřicího systému sestávajícího z konfokálního mikroskopu a interferometru pro bílé světlo.

Hlavní výhody:
 • Nejvyšší přesnost se subnanometrickým rozlišením
 • Univerzální vhodnost pro technické, optické a odrazné povrchy a povrchy desek plošných spojů, polovodičových výrobků a biologických tkání
 • 2D analýza povrchu a vyhodnocení naměřených hodnot
 • Topografická 3D analýza povrchu a vyhodnocení naměřených hodnot
 • Rychlá měření - krátké časy měření
 • Mikroskopické velikosti obrazového pole, možnost jednoduchého rozšíření pomocí plně automatického procesu navazování
 • Automatické polohování stolu, resp. obrobku: 100 mm × 100 mm
 • Velký výběr objektivů umožňuje ideální přizpůsobení na měřený objekt
 • Masivní konstrukce s granitovou základovou deskou a granitovým sloupem pro co nejlepší utlumení vibrací
 • Technické parametry
 • Použití
 • Příslušenství
 • Rozsah dodávky

Princip měření
Interferometricky, interferometricky s bílým světlem a konfokálně
Světelný zdroj (CM a WLI): Vysokovýkonné LED, 505 nm
Rozsah měření mm
Senzorová jednotka s možností posuvu 100 mm ve směru Z, možnost CNC řízení
Objektový stůl s možností posuvu 100 mm ve směrech X a Y, možnost CNC řízení

Interferometr, interferometr pro bílé světlo:
Rozsah měření (WLI): Přes 4 mm (standardní režim), přes 20 mm v rozšířeném režimu

Konfokální mikroskop:
Rozsah měření (CM): Do 10 mm (v závislosti na rozlišení v ose Z a objektivu)
Připojení
230 V, 50 Hz

Strojírenství
Kvalifikace a kvantifikace drsnosti, geometrie a objemu opotřebení

Elektronika a polovodiče
Kontrola konstrukčních dílů až do submikrometrického rozsahu pro bezchybné výrobky

Lékařská technika
Zajištění kvality lékařsko-technických povrchů ve výrobě a laboratoři

Materiálová věda
Optimalizace funkčních vlastností nových povrchů a produktů

Mikrosystémová technika
Měření komplexních geometrií povrchů i u nejmenších konstrukčních dílů s přesností v rozsahu nanometrů

Volitelně:
 • Naklápěcí stůl CT 120 dvojosý
 • Stůl s nastavením úhlu +/- 30°
 • Sada etalonů
 • Objektivy WLI
  2,5x0,075; 5x0,13; 10x0,3; 20x0,4; 50x0,55; 100x0,7
 • Objektivy pro konfokální mikroskop
  10x0,3;
  10x0,5; 20x0,4; 20x0,75; 50x0,6; 50x0,8; 100x0,9
 • MarSurf MfM pro profesionální vyhodnocení, grafické znázornění a vytváření protokolů
  (lze vybírat z verzí Standard, Extended, Premium)
 • Aktivní systém na tlumení vibrací
  (pro maximální utlumení vibrací pro účely měření v nanometrickém a subnanometrickém rozsahu)

Soustava čidel, zahrnuje:
 • Konfokální mikroskop a WLI s 6násobným držákem na objektivy
 • Kamera 780 obrazových bodů × 580 obrazových bodů, do 48 snímků/s (standardní verze)
 • 100 mm dlouhá osa Z s možností CNC řízení a integrovanou skleněnou stupnicí Heidenhain
 • Softwarový modul, software „Inspector“
 • Granitový základní podstavec a sloup se soustavou čidel a objektovým CNC stolem řiditelným
 •  Řízení pro více os pro osu Z a souřadnicový stůl k polohování vzorků a vytvoření společného obrazového pole („Stitching“)
 • Objektivy (volitelně):
  -
  4x až 150x (konfokální mikroskop)
  -
  2,5x až 100x (interferometr pro bílé světlo)