Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf LD 130 Kombinované měření kontur a drsnosti
CS
MarSurf LD 130 / LD 260. Krok do nové dimenze
Kombinovaná měření kontur a drsnosti „v jednom tahu“ lze skvěle vyřešit pomocí osvědčené špičkové měřicí technologie Mahr. Měřicí pracoviště MarSurf LD 130 a MarSurf LD 260 se vyznačují soustavným dalším vývojem a začleněním zkušeností z jejich první generace.
 • Drsnost a kontura jedním tahem
 • Vysoká rychlost měření a nastavení polohy minimalizuje doby měření na zlomek původní hodnoty
 • Inovativní řešení snímacího systému
 • Rychlá a bezpečná výměna snímacích ramen při současné detekci snímacího ramena prostřednictvím magnetického držáku
 • Dlouhá dráha měření až 260 mm (MarSurf LD 260) při zdvihu měření 13 mm (při délce snímacího ramena 100 mm), resp. 26 mm (při délce snímacího ramena 200 mm)
 • Snadná servisovatelnost díky modulární konstrukci
 • Údržba možná bez kompletní demontáže z měřicího stojanu
 • Technické parametry
 • Použití
 • Příslušenství
 • Rozsah dodávky

Snímaná délka (v ose X) konec
130 mm
Snímaná délka (v ose X) začátek
0,1 mm
Rychlost polohování
0,02 mm/s až 200 mm/s
Rozlišení
0,8 nm
Rychlost měření
0,02 mm/s až 10 mm/s;
pro měření drsnosti se doporučuje
0,1 mm/s až 0,5 mm/s
Rozsah měření mm

13 mm (snímací ramínko 100 mm)
26 mm (snímací ramínko 200 mm)

Snímaná délka
0,1 mm - 130 mm
Síla při měření (N)
0,5 mN až 30 mN, nastavitelné pomocí softwaru

Strojírenství
Valivá ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny, kulové hlavy, ventily

Měření v blízkosti výroby
Měření obrysů a drsnosti v částečně automatizovaném až plně automatickém procesu

Automobilový průmysl
Díly motorů, jako například blok válce, hlava válců, kliková hřídel, vačka, ventily, řízení, převodovka, vstřikovací systémy, turbodmychadlo

Lékařství
Měření obrysů a hloubky drsnosti u kyčelních nebo kolenních protéz, měření obrysů na lékařských šroubech, měření obrysů a hloubky drsnosti u zubních implantátů

Optika
Měření kontur a hloubky drsnosti asférických čoček

 • Měřicí stojan ST 750
 • Paralelní svěrák
 • Prizmový blok, stůl zařízení
 • Měřicí kabina
 • Obsáhlý sortiment snímacích ramen

Volitelné možnosti softwaru:
 • Volitelná možnost - zpracování profilů
 • Volitelná možnost - dominantní vlnovitost (WDc) pro MarWin
 • Volitelná možnost - parametry ISO 13565-3
 • Zvláštní vybavení - uživatelem definované parametry (navíc bude potřeba daný parametr nebo dodatečné úkony pracovního technického poradenství)
 • Volitelná možnost - topografie (pouze MarSurf XT MarWin)
 • Volitelná možnost MarSurf XT s MfM / MfM plus
 • Volitelná možnost - vyhodnocení závitů
 • Volitelná možnost - dvojitý snímací hrot pro MarSurf LD 120 / MarWin
 • Volitelná možnost - vyhodnocení sražení hrany (podle normy Bosch)
 • Volitelná možnost - QS-STAT / QS-STAT Plus
 • Volitelná možnost - Digital I/O Set

 • MarSurf XCR 20 včetně Midrange LD, software MarSurf XCR 20, licenční klíč Mahr
 • TFT monitor
 • Ruční ovládací panel MCP 21
 • Posuvová jednotka MarSurf LD 130 nebo LD 260 včetně snímacího systému a snímacích ramínek LP D 14-10-2/60 LP D 14-10-500
 • Kalibrační normál pro konturu 1, třída přesnosti 1
 • Měřicí stojan MarSurf ST 500 CNC s granitovou deskou HG 700 mm x 550 mm včetně řídicího modulu
 • Sada tlumicích prvků
 • XY stůl MarSurf CT 300