Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf XC 20 mit PCV 200 Pracoviště na měření kontur
CS
Celosvětové měřítko pro oblast měření kontur
Zařízení MarSurf XC 20 je považováno za absolutní špičku v oblasti vyhodnocování kontur. To, co před asi 30 lety začalo konturografem - sestávajícím z posuvové jednotky a souřadnicového zapisovače - se do dnešního dne vyvinuto do podoby konturového měřicího systému nejvyšší kvality a s nejmodernější technologií. Optimálně vyladěná konfigurace zařízení poskytuje nejvyšší výkonové standardy. Prostřednictvím spolehlivého měřicího a vyhodnocovacího softwaru je řízena a polohována jak posuvová jednotka, tak i měřicí stojan.
 • Mohou se zobrazovat pokyny k postupu
 • Interaktivní ovládací prvky podporují vyhodnocování a automatické postupy
 • Měření horní a spodní kontury pomocí tzv. „dvouhrotových snímačů“, navíc lze tyto kontury vyhodnocovat ve vzájemném vztahu
 • Tvorba profilových úseků s vyhodnoceními různých parametrů na každý úsek
 • Možnost segmentovaného měření přes překážky, jako například otvory nebo příkré boky
 • Podpora importu a exportu souborů dxf k porovnání požadovaných a skutečných hodnot
 • Posuvová jednotka PCV 200 s patentovaným upevněním snímacího ramena pro opakovatelné výměny snímacího ramena bez použití nářadí
 • Flexibilita měřicího pracoviště díky patentovanému snímacímu systému
 • Manuálně volně nastavitelné síly při snímání rovněž podporují flexibilitu
 • Syntetické vytváření požadovaných profilů z přímek a kruhových oblouků
 • Porovnání požadovaných a skutečných profilů nepředstavuje žádný problém. Podle označení lze dokonce zvolit i různé tolerance v rámci jednoho profilu
 • Technické parametry
 • Použití
 • Příslušenství
 • Verze
 • Rozsah dodávky

Snímací úhel
na hladkých površích podle vybočení: klesající čela do 88°, stoupající čela do 77°
Snímaná délka (v ose X) konec
200 mm
Snímaná délka (v ose X) začátek
0,2 mm
Délka snímacího ramena
175 mm, 350 mm
Rychlost snímání (v Z)
0,1 až 1 mm/s
Odchylka vedení
< 1 µm (přes 200 mm)
Rychlost polohování
V ose X a rychlost zpětného chodu: 0,2 až 8 mm/s
V ose Z: 0,2 až 10 mm/s
Poloměr hrotu snímače
25 µm
Rozlišení
V ose Z, vzhledem k snímacímu hrotu: 0,38 µm (u snímacího ramena 350 mm) / 0,19 µm (u snímacího ramena 175 mm)
V ose Z, vzhledem k měřicímu systému: 0,04 µm
Rychlost měření
0,2 mm/s až 4 mm/s
Rozsah měření mm
(v ose Z) 50 mm
Snímaná délka
0,2 mm až 200 mm
Síla při měření (N)
1 mN až 120 mN, dolů a nahoru (v MarSurf XC 20 nastavitelné)

Strojírenství
Ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny

Měření v blízkosti výroby

Měření obrysů v částečně automatizovaném procesu

Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců

Lékařství
Měření obrysů u kyčelních a kolenních protéz, měření obrysů na lékařských šroubech, měření obrysů u zubních implantátů

Volitelné:
 • Měřicí stojan MarSurf ST 750
 • Ruční ovládací panel s řídicí pákou a displejem MCP 21
 • Paralelní svěrák, prizmový blok
 • Přístrojový stůl

Volitelné možnosti softwaru:
 • Volitelná možnost - vyhodnocení závitů
 • Volitelná možnost - zlom hran
 • Volitelná možnost - QS-STAT / QS-STAT Plus
 • Volitelná možnost - topografie

 • Kombinace s vysoce přesným posuvovým a snímacím systémem LD 130 / 260
 • Kombinace s měřicími stojany ST 500 nebo ST 750

 • MarSurf XC 20 včetně počítače, Midrange Standard včetně softwaru XC 20, licenční klíč Mahr
 • Monitor TFT
 • Posuvová jednotka MarSurf PCV 200
 • Měřicí stojan MarSurf ST 500 včetně upínacího mechanismu
 • Kalibrační sada
 • Ruční ovládací panel MCP 23
 • XY stůl MarSurf CT 300