Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf XCR 20 Pracoviště na měření drsnosti a kontur
CS
Měření drsnosti a kontur na jednom měřicím pracovišti s MarSurf XCR 20
Kombinované měřicí pracoviště umožňuje provádění měření hloubky drsnosti a rovněž
kontur na jednom měřicím pracovišti.
V závislosti na měřicí úloze lze aktivovat buď posuvovou jednotku GD 25 pro měření hloubky drsnosti nebo posuvovou jednotku PCV pro měření kontur.
Oba měřicí systémy jsou upevněny pomocí kombinovaného držáku na měřicím stojanu.
 • Úspora místa díky možnosti přizpůsobení obou posuvových jednotek pomocí odpovídajícího kombinovaného upnutí na měřicím stojanu MarSurf ST 500, resp. ST 750
 • Vyhodnocení drsnosti a kontur možné z jednoho měření
 • Vysoce přesné vyhodnocení obrysů a drsnosti pomocí měřicího systému MarSurf LD 130 / LD 260 na konstrukčních součástech s požadavkem na velký zdvih a velmi vysoké rozlišení
 • Možnost rychlého přepnutí mezi měřením drsnosti a měřením obrysu díky snadnému přepnutí v rámci softwarové platformy a jednoduché výměně mechanických součástí, jako například posuvové jednotky a snímače.
 • Technické parametry
 • Použití
 • Příslušenství
 • Možnosti
 • Verze
 • Rozsah dodávky

Snímací úhel
na hladkých površích podle vybočení:
klesající čela do 88°, stoupající čela do 77°
Snímaná délka (v ose X) konec
200 mm
Snímaná délka (v ose X) začátek
0,2 mm
Délka snímacího ramena
175 mm, 350 mm
Rychlost snímání (v Z)
0,1 až 1 mm/s
Odchylka vedení
< 1 µm (přes 200 mm)
Rychlost polohování
V ose X a rychlost zpětného chodu: 0,2 až 8 mm/s
V ose Z: 0,2 až 10 mm/s
Poloměr hrotu snímače
25
Rozlišení

V ose Z, vzhledem k snímacímu hrotu:
0,38 µm (u snímacího ramena 350 mm) / 0,19 µm (u snímacího ramena 175 mm)

V ose Z, vzhledem k měřicímu systému:
0,04 µm

Rychlost měření
0,2 mm/s až 4 mm/s
Princip měření
Dotyková metoda
Snímač
Snímač R, MFW 250
Optický snímač Focodyn*, LS 1*, LS 10*
(*pouze ve spojení s posuvovou jednotkou PGK, resp. GD 120 CNC)
Rozsah měření mm
(v ose Z) 50 mm
MFW 250: ±25 μm, ±250 μm, (do ±750 μm); ±1,000 μin, ±10,000 μin, (do ±30,000 μin)
Snímaná délka
Automaticky; 0,56 mm; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm, 56 mm,
(.022 / .070 / .224 / .700 / 2.240 in),
Měření do dorazu, variabilní
Počet n jednotlivých měřicích délek podle ISO/JIS
1 až 50 (standard: 5)
Síla při měření (N)
1 mN až 120 mN, dolů a nahoru
(v MarSurf XC 20 nastavitelné)

Strojírenství
Ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny, ventily

Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců, blok válce, turbodmychadlo

Lékařství
Měření obrysů a hloubky drsnosti u kyčelních a kolenních protéz, měření obrysů na lékařských šroubech, měření obrysů a hloubky drsnosti u zubních implantátů

Letectví a kosmonautika
Součásti turbín

Volitelné:
 • Měřicí stojan MarSurf ST 750
 • Paralelní svěrák
 • Přístrojový stůl

Volitelné možnosti softwaru:
 • Volitelná možnost - zpracování profilů
 • Volitelná možnost - dominantní zvlnění
 • Uživatelem definované parametry
 • Volitelná možnost - topografie
 • Volitelná možnost - QS-STAT / QS-STAT Plus
 • Volitelná možnost - vyhodnocení závitů

 • Posuvová jednotka pro kontrolu kontur MarSurf PCV 200
 • Posuvová jednotka pro kontrolu drsnosti MarSurf GD 25

 • Kombinované měřicí pracoviště s měřicím stojanem a dvěma posuvovými jednotkami (PCV 200 a MarSurf GD 25)
 • Kombinované měřicí pracoviště s rychle výměnnými upínači (GD 120, PCV 20)
 • MarSurf LD 130 / 260 umožňuje vysoce přesné vyhodnocení obrysů a drsnosti na konstrukčních součástech

 • MarSurf XCR 20 včetně počítače, Midrange Standard, software MarSurf XCR 20, licenční klíč Mahr
 • TFT monitor
 • Posuvová jednotka MarSurf PCV 200, MarSurf GD 25
 • Měřicí stojan MarSurf ST 500 včetně kombinovaného upínacího mechanismu
 • Kalibrační sada, PGN-3
 • Ruční ovládací panel MCP 21
 • XY stůl MarSurf CT 300