Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf XR 20 mit GD 120 Pracoviště na měření drsnosti
CS
MarSurf XR 20 s GD 120, referenční měřicí pracoviště pro měření drsnosti a vlnitosti od společnosti Mahr
Počítačově řízené zařízení poskytuje jak v měřicí laboratoři, tak i přímo ve výrobě všechny potřebné charakteristiky a profily podle mezinárodních norem. Výkonné zařízení MarSurf XR 20 sjednocuje desetiletí zkušeností v oblasti technologií na měření povrchů s novou technologií budoucnosti, přehlednými symboly a pohodlnými pomůckami pro usnadnění obsluhy.
Ve spojení s posuvovou jednotkou GD 120 je možné docílit dráhy snímání až 120 mm.
Vedle vyhodnocení hloubky drsnosti tak lze provádět také vyhodnocení primárního profilu a vlnitosti.
 • Lze zvolit přes 100 parametrů pro profil R, P a W podle ISO / JIS, ASME nebo MOTIF (ISO 12085)
 • Sledování tolerancí a statistika pro všechny parametry
 • Rychlé vytváření měřicích programů Quick&Easy pomocí postupu učení
 • Obsáhlé protokolování
 • Automatická funkce k volbě filtru a snímané délky podle norem
 • Podpora různých kalibračních metod (statických/dynamických) díky přednastavení parametru Ra nebo Rz
 • Nastavitelné intervaly údržby a kalibrace
 • Simulační režim k rychlému seznámení se způsobem práce
 • Mnohé konfigurace měřicího pracoviště pro individuální případy použití
 • Technické parametry
 • Použití
 • Příslušenství
 • Rozsah dodávky

Princip měření
Dotyková metoda
Snímač
Snímač R, MFW 250 B
Rozsah měření mm
MFW 250: ±25 μm, ±250 μm, (do ±750 μm); ±1,000 μin, ±10,000 μin, (do ±30,000 μin)
Filtr podle ISO/JIS
Filtr podle normy ISO 16610-21 (dříve ISO 11562), robustní Gaussův filtr podle normy ISO 16610-31, filtr podle normy ISO 13565
Snímaná délka
Automaticky; 0,56 mm; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm, 56 mm*,
Měření do dorazu, variabilní
* Snímaná délka závislá na posuvové jednotce
Počet n jednotlivých měřicích délek podle ISO/JIS
1 až 50 (standard: 5)
Parametry
Přes 100 parametrů pro profil R, P, W
podle aktuálních norem ISO/JIS nebo Motif (ISO 12085)

Strojírenství
Ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny, ventily

Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců, blok válce, turbodmychadlo

Lékařství
Měření hloubky drsnosti kyčelních a kolenních endoprotéz

Letectví a kosmonautika
Součásti turbín

Optika
Různé optické součásti

Volitelně:
 • Měřicí stojan MarSurf ST 750
 • Ruční ovládací panel s řídicí pákou a displejem
 • Paralelní svěrák
 • Prizmový blok
 • Přístrojový stůl
 • Systém na tlumení vibrací
 • Měřicí kabina

Všeobecné volitelné možnosti softwaru:
 • Volitelná možnost - dominantní vlnovitost (WDc) pro MarWin
 • Volitelná možnost - parametry ISO 13565-3
 • Volitelná možnost - QS-STAT / QS-STAT Plus
 • Volitelná možnost - zpracování profilů
 • Volitelná možnost - uživatelem definované parametry
 • Volitelná možnost - Kontur 1 pro MarSurf XR 1 / XR 20
 • Volitelná možnost - topografie

 • MarSurf XR 20 včetně počítače, Midrange Standard, SW XR 20, licenční klíč Mahr
 • TFT monitor
 • Posuvová jednotka MarSurf GD 120
 • Snímací systém MFW 250 B sada
 • Měřicí stojan MarSurf ST 500
 • Kalibrační etalon PGN-3
 • Ruční ovládací panel MCP 23
 • XY stůl MarSurf CT 300