Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm Software MarWin
CS

OPCE řízení dráhy pro MarForm


Řízení dráhy MCPC (Mahr Continuous Path Control) umožňuje sledování požadovaného profilu v prostoru při současném měření ve dvou osách.

Použitelné pro měření kontur a úlohy na měření volných tvarů / přímek pomocí MarForm

Při tomto se dosahuje 10násobné rychlosti měření (oproti sledování (tracking)), tj. až 5 mm/s

Řízení dráhy MCPC


V moderních výrobních metodách se pomocí náročných technologií vyrábějí stále komplexnější díly. Dříve i nyní zůstává důležitou součástí procesu řízení kvality výstupní kontrola v měřicí místnosti.

Aby bylo možné případné chyby detekovat co nejdříve, je nezbytná kontrola v blízkosti výrobního prostoru. Díky měření dílů během jednotlivých pracovních kroků a výrobních fází lze sledovat stabilitu a včas zasáhnout do procesu, jakmile dojde k překročení příslušných hranic. Zatímco v minulosti se tyto kontroly prováděly převážně pomocí ručních měřicích prostředků, jednoduchých měřicích přípravků a měřicích přístrojů, dnes je kvůli vysoké komplexnosti a rostoucím požadavkům na přesnost potřeba také komplexní měřicí technika.

Aplikace/popis


Formtestery obvykle měří obrobek na základě pohybu měřicího snímače vůči vysoce přesné referenční ose. Měření kontur se doposud vykonávala v rámci měřicího rozsahu snímače, nebo také vedením osy podle signálů ze snímače (nazýváno "Tracking" nebo také "Auto Follow").

Tento postup funguje pouze s omezenou rychlostí do max. 0,5 mm/s a zcela selhává v případě přerušení profilu, např. v důsledku přítomnosti otvorů nebo drážek.

Nové řízení dráhy MCPC (Mahr Continuous Path Control) u MMQ 400-2 umožňuje sledování požadovaného profilu v prostoru při současném měření ve dvou osách. Při tomto se dosahuje 10násobné rychlosti měření, tj. až 5 mm/s.

Data měření se zaznamenávají průběžně jako soubor 3D bodů, čímž se tento typ souřadnicového měření implementuje celosvětově poprvé na formtesteru.