Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm Software MarWin
CS

Společnost Mahr nabízí pro své stolní testery na kontrolu tvarů MarForm MMQ 100, MMQ 150, MMQ 200, MMQ 400 a referenční tester na kontrolu tvarů MarForm MFU 100 vyhodnocení DFTC (Difference From True Circle)  podle technických specifikací od společnosti Delphi.
Toto vyhodnocení představuje postup k měření kruhovitosti a detekci stop po chvění nástroje na kritických místech obrobků symetrických podél rotační osy. Kritickými oblastmi mohou být např. místa doléhání těsnění nebo ložisek na hnacích hřídelích. Stopy po chvění nástroje a tvarové odchylky na těchto místech vedou k zvýšení hladiny hluku, opotřebení těsnicích břitů a k netěsnostem. Pomocí dříve uvedené vyhodnocovací metody lze kontrolovat, zda jsou dodrženy definované mezní hodnoty na kritických místech výrobků.

Podmínky měření: Snímací kulička 1,6 mm maximum, (doporučeno: 1 mm)
Rychlost snímání: 6 ot./min maximum (doporučeno: 2 ot./min)
Rozsah měření snímače: 0,5 mm
Okno DFTC (Deviation From True Circle) = 5 stupňů
nastavitelné filtry: 0 - 150 UPR, 0 – 500 UPR

Pro získání dalších informací zašlete, prosím, e-mail na adresu info@mahr.de.