Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm Software MarWin
CS

Aplikace vyhodnocení kroku lamel na komutátorech


Použitelné v kombinaci s MarForm MMQ 100, MMQ 200, MMQ 400, MFU 100, MFU 110 WP, MFU 800, MFU 8 Retro, MFK 500 a MFK 600 a od vyhodnocovacího softwaru MarWin 4 s EasyForm, AdvancedForm a ProfessionalForm


Softwarový balík k vyhodnocení kroku lamel na komutátoru Jako krok lamel se označuje rozdíl výšky jednotlivých lamelových segmentů na komutátoru. Tento krok lamel se spolupodílí na otěru uhlíkových kartáčů a na jiskření kartáčů v elektromotoru.

Pomocí tohoto softwarového balíku je možné zkoumat a vyhodnocovat měření provedená na měřicích přístrojích MarForm pomocí vyhodnocovacího softwaru MarWin z hlediska kroku lamel.

K vyhodnocení dvou sousedících lamel (největší rozdíl mezi segmenty) existují 4 výpočetní metody:

Rozdíl mezi segmenty: Střed segmentu
 • Rozdíl mezi poloměry příslušných středů dvou sousedících lamel; volitelně je možné středy zvětšit na oblasti zadáním jejich velikosti v procentech šířky lamel; v této oblasti se poté stanovují všechny poloměry.
 • Rozdíl mezi segmenty: max./min. poloměr
 • Rozdíl mezi příslušnými největšími a nejmenšími poloměry dvou sousedících lamel
  Rozdíl mezi segmenty: Rozdíl max. poloměrů
 • Rozdíl mezi příslušnými největšími poloměry dvou sousedících lamel
 • Rozdíl mezi segmenty: Konec segmentu - začátek segmentu
 • Rozdíl mezi poloměry na konci a na začátku dvou sousedících lamel; volitelně je možné konec a začátek zvětšit na oblasti zadáním jejich velikosti v procentech šířky lamel; v těchto oblastech se poté stanovují všechny poloměry.

  Jako výsledek se vyhodnocují hodnoty jednotlivých rozdílů mezi segmenty a jejich střední hodnota. Navíc se dokumentují odchylky tvaru (jednotlivé kruhovitosti, jejich střední hodnota, celková kruhovitost) a obvodové házení komutátoru.

  Snadné nastavení parametrů:

  Pomocí výběrového políčka v uživatelském dialogu lze zvolit jednu z dříve jmenovaných definic kroku lamel. Když je to možné a požadované, je možné také definovat velikost oblasti střední hodnoty. Zadání se provádí v % a vztahuje se k šířce příslušných lamel. Pro charakteristiky jednotlivých kroků lamel, jednotlivých odchylek od kruhovitosti u každé lamely, celkovou odchylku od kruhovitosti a odchylky z hlediska obvodového házení může uživatel definovat příslušné tolerance. Jakmile jsou tyto definovány, jsou hodnoty charakteristik barevně označovány v tabulce výsledků v závislosti na jejich stupni dodržení tolerance. Pro odchylku obvodového házení je možné zvolit osu C stroje na měření tvarů, nebo také předem stanovenou osu vztažného prvku.

  Obsáhlá tabulka výsledků

  Tabulka výsledků uvádí zjištěné parametry. Dokumentuje se následující:

  Rozdíly mezi segmenty
 • Hodnoty rozdílů mezi segmenty se zobrazením využití tolerančních rozsahů (volitelně),
 • jejich úhlové pozice,
 • barevné označení maximální hodnoty
 • Střední hodnota rozdílů mezi segmenty

  Tvarové odchylky
 • Hodnoty odchylek od kruhovitosti se zobrazením využití tolerančních rozsahů (volitelně),
 • jejich úhlové pozice
 • barevné označení maximální hodnoty
 • Střední hodnota všech jednotlivých kruhovitostí
 • Celková odchylka od kruhovitosti RONt

  Odchylka tvaru a polohy
 • Odchylka obvodového házení vztažená na referenční osu (osa obrobku) nebo osu C formtesteru