Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm Software MarWin
CS


Aplikace měření pístů a analýza

Použitelné v kombinaci MarForm MMQ 400, s měřicím snímačem T7W a vyhodnocovacím softwarem Mahr MarWin sestávajícím z:

  • Softwarový balík měření a vyhodnocení pístů na základě
    vyhodnocovacího softwaru MarWin

 Snímací ramena pro T7W optimalizovaná pro měření pístů se dodávají jako volitelná sada příslušenstvíVyrovnání pístu
Plně automatické vystředění a vyrovnání pístu,

Měření vnějšího tvaru pístu
Měření otvoru pro pístní čep k stanovení polohy osy otvoru pro pístní čep,
Měření oválnosti tvaru,
Měření obvodového tvaru,

Měření drážky pístu

Měření otvoru pro pístní čep
Měření tvaru otvoru, polární,
Měření tvaru otvoru, lineární,

Vyhodnocení a protokolování


Vyhodnocení oválnosti tvaru
Vyhodnocení tolerančního pásma (ochylky oválnosti) v libovolné vzdálenosti [°],
Úhel mezi hlavní osou oválu a osou otvoru ve výšce měření,
Stanovení přesazení hlavy v osách X a Y,
(uvedení přesazní oválu vůči ose pístu).

Vyhodnocení obvodového tvaru
Vyhodnocení tolerančního pásma (lineární odchylky) v libovolné výšce [mm],

Vyhodnocení měření drážky

Vyhodnocení radiálních drah

Úhel mezi profilem a referenční rovinou,
Celkový úhel mezi horním a spodním bokem,
Přímost měřených radiálních drah,

Vyhodnocení rovinných kružnic
Rovinnost profilů s filtrem 0- 50 [W/U],
Rovinnost profilů s filtrem 15- 150 [W/U],
Vyhodnocení otvoru pro pístní čep
Vyhodnocení otvoru pro pístní čep (lineární) s vyhodnocením tolerančního pásma (lineární odchylky) v libovolné výšce [mm],
Vyhodnocení otvoru pro pístní čep (polární) s vyhodnocením tolerančního pásma (ochylky oválnosti) v libovolné vzdálenosti [°],
Přetočení osy oválu otvoru vůči poloze otočného stolu.

Video z praxe měření si můžete pustit ve vedlejším poli "Videa"