Měřicí technika
Měřicí technika
MarCator - Mechanický číselníkový úchylkoměr Skupina ANSI/AGD 1
CS
ProductPicture
Mechanický číselníkový úchylkoměr, Skupina ANSI/AGD 1, inch
ProductPicture
Mechanický číselníkový úchylkoměr, Skupina ANSI/AGD 1, mm