Měřicí technika
Měřicí technika
MarCator - Mechanický číselníkový úchylkoměr Skupina ANSI/AGD 3
CS
ProductPicture
Řada D, Skupina ANSI/AGD3, inch
ProductPicture
Mechanický číselníkový úchylkoměr, Skupina ANSI/AGD 3, mm