Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf UD 130 Kombinované měření kontur a drsnosti
CS
MarSurf UD 130
Společnost Mahr svým zařízením MarSurf UD 130 nahrazuje úspěšný model MarSurf UD 120 a uzavírá mezeru mezi technicky vysoce pokročilým řešením MarSurf LD 130 / LD 260 a standardním kombinovaným měřicím pracovištěm MarSurf XCR 20 se dvěma posuvovými jednotkami.
Z hlediska technických údajů došlo u MarSurf UD 130 k citelnému zlepšení oproti MarSurf UD 120, zvláště v tom smyslu, že rychlosti měření a polohování nyní umožňují zkrácení času měření na každý obrobek.
  • Technické parametry

Snímaná délka (v ose X) konec
130 mm
Snímaná délka (v ose X) začátek
0,1 mm
Rychlost polohování
0,1 mm/s až 30 mm/s
Rozlišení
2 nm
Rychlost měření
0,1 mm/s až 5 mm/s;
pro měření drsnosti se doporučuje
0,1 mm/s až 0,5 mm/s
Snímač
Standardní snímač LP-D 14-10-2/60°
Rozsah měření mm

10 mm (100mm snímací rameno)
20 mm (200mm snímací rameno)

Rozlišení profilu
2 nm
Snímaná délka
0,1 mm až 130 mm
Síla při měření (N)
1 mN až 30 mN, nastavitelné pomocí softwaru