Měřicí technika

Měřicí technika
MarCator - Mechanický číselníkový úchylkoměr, Skupina ANSI/AGD 0
ProductPicture
Mechanický číselníkový úchylkoměr, Skupina ANSI/AGD 0, inch
ProductPicture
Mechanický číselníkový úchylkoměr, Skupina ANSI/AGD 0, mm