Měřicí technika

Měřicí technika
MaraMeter 1282P - Samostředicí přístroj na měření vnitřních rozměrů, digitální
ProductPicture
Samostředicí přístroj na měření vnitřních rozměrů, digitální Protisměrně orientovaný snímač z oceli
ProductPicture
Samostředicí přístroj na měření vnitřních rozměrů, digitální Protisměrně orientovaný snímač z tvrdokovu
ProductPicture
Samostředicí přístroj na měření vnitřních rozměrů, digitální bez protisměrně orientovaného snímače