Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm MMQ 100 Formtester s jednoduchým ovládáním
CS
Zařízení na kontrolu tvarů MarForm MMQ 100 nabízí perfektní řešení pro úlohy vyžadující jednoduché, a přesto výkonné měření.
 • Přesné a rychlé výsledky měření
 • Spolehlivost díky mechanickému ložisku
 • Velký měřicí objem
 • Mobilní díky nízké hmotnosti a malým rozměrům
 • Rychlé vyrovnání polohy obrobku díky počítačovému navádění
 • Středicí a naklápěcí šrouby k přesnému manuálnímu vyrovnání dílce
 • Vhodný i pro dílenské použití, protože nepotřebuje připojení tlakového vzduchu
 • Konstrukce s dotykovou obrazovkou, není potřeba klávesnice ani myš
 • Digitální snímače v osách Z a X přenášejí polohu měření přímo do softwaru
 • Technické parametry
 • Možnosti
 • Verze

Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) **
0,025 + 0,0003
Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) **
0,05 + 0,0006
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) **
0,02 + 0,0003
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) **
0,04 + 0,0006
Středicí a naklápěcí stůl
ručně
Průměr stolu (mm)
160
Nosnost stolu, ve středu (N)
200
Otáčky (1/min) 50 Hz / 60 Hz
5 / 6
Dráha nastavení polohy (mm), osa Z
300, ručně
Nastavení polohy osa Z
ručně
Dráha nastavení polohy (mm), osa X
180, ručně

 • AdvancedForm
 • Mahr Dataexport QE QS-STAT

MMQ 100 se softwarem EasyForm představuje výkonný vyhodnocovací systém na bázi PC s operačním systémem Windows®, poskytuje výstižné barevné protokoly pomocí komfortního softwaru na vyhodnocení tolerancí úchylek tvaru a polohy (DIN ISO 1101) kruhovitost, kruhovitost na segmentech profilu, obvodové házení, čelní házení, soustřednost, souosost, rovinnost(1), přímost(1), rovnoběžnost(1), kolmost(1).


Měřicí pracoviště MMQ 100 s EasyForm:

Měř. pracoviště MMQ 100 Plus zahrnuje:
 • MarForm MMQ 100 Plus
 • dig. odměřovací systémy v osách X/Z
 • snímač T20W
 • software MarWin EasyForm
 • MarWin PC s operačním systémem Windows®
 • 24" TFT monitor
 • volitelně také s monitorem 22" s dotykovou obrazovkou