Mahr

Mahr
Brasil
Mahr
Efektivnější měření ozubení pod platformou MarWin
CS

Připojeno k platformě MarWin: měřicí centrum na měření ozubení MarGear GMX 400 W od společnosti Mahr

Připojeno k platformě MarWin:
měřicí centrum na měření ozubení MarGear GMX 400 W od společnosti Mahr

 

Nové univerzální měřicí centrum na měření ozubení MarGear GMX 400 W od společnosti Mahr získává možnost připojení k osvědčené platformě MarWin. Pro měření ozubení je nyní okamžitě k dispozici velmi obsáhlý software pro účely kontroly ozubení. Uživatelé tak nyní mohou své měřicí úlohy řešit podstatně obsáhleji a efektivněji.

 

Měřicí centrum na měření ozubení MarGear GMX 400 W od společnosti Mahr kontroluje ozubení a kompletní převodové hřídele s vysokou přesností a zcela automaticky. Na válcových kolech s přímým a šikmým ozubením se provádějí všechna relevantní měření ozubení, tvarů a rozměrů na jediném měřicím přístroji. K tomu se dále řadí 3D geometrie, jako například vzdálenosti, průměry nebo úhel kuželu. Měření a vyhodnocení ozubení s korekcí čel s typickými normovanými parametry pro profil, linii čel, rozestup zubů, tloušťku zubů, rozměr přes dvě kuličky a rozměr přes válečky je rovněž možné stejně jako vhodnocení tolerancí tvaru zubů prostřednictvím K šablon. V rámci jednoho průběhu měření lze snadno kombinovat standardní měření s měřením křížení zubů a měřením průměru hlavové kružnice a patní kružnice. Lze realizovat také kontroly segmentových ozubených kol i kontroly kuželovitých ozubení. Vysoce přesný senzor pro 3D snímání v kombinaci s přímo poháněnou osou C zaručuje přesnost a rychlost.

Nová možnost připojení k platformě MarWin s více než 6000 prodanými exempláři od společnosti Mahr zjednodušuje a urychluje měření ozubení. V osvědčeném prostředí MarWin je nyní možné snadno programovat kompletní programy pro měření ozubení v režimu učení. Osvědčená korekce strojní chyby MarGear GMX v provozu v reálném čase se společně s novým řízením MarEcon používá také pro polohovací pohyby a urychluje celkový postup měření a polohování. Nový software nabízí snadné ovládání, a navíc různá rozhraní k snadnější automatizaci průběhu měření. Také při importu dat ozubení, např. ve formátu GDE, je zobrazen 3D model ozubeného kola pro účely vizuální kontroly, geometrie zubů se kontroluje z hlediska správnosti, a tím se minimalizují chyby obsluhy.

Přehledná ovládací plocha „QE Cylindrical Gear“ nabízí mnohá rozhraní pro import a export dat. Prostřednictvím rozhraní QEP (Quick&Easy-Profil) lze pohodlně archivovat data profilů a výsledná data z měření ozubení ve specifickém formátu pro MarWin a později je načíst pro účely dodatečného vyhodnocení. S novým konstrukčním prvkem „QE Cylindrical Gear“ je možné rychle a snadno propojit Q&E moduly ze stavebnice MarWin do podoby kompletního programu na měření převodového hřídele.

Měřicí systém MarGear GMX 400 W náleží k zařízením do třídy přesnosti 1 pro měření ozubení podle VDI/VDE 2612/2613 skupina 1 při 20 °C ± 2 K (osa otáčení s přesností zařízení na kontrolu tvarů). Měřicí pracoviště je dimenzováno pro obrobky až do vnějšího průměru 400 mm. S volitelným dlouhým opěrným ložiskem je možné kontrolovat také převodové hřídele do délky 700 mm. Pod novou softwarovou platformou MarWin nabízí společnost Mahr také měřicí pracoviště MarGear GMX 275 W a MarGear GMX 400 ZLW.

Zde si můžete stáhnout obrázek

Mahr
Softwarová platforma pro Průmysl 4.0
CS

Softwarová platforma MarWin 9.0 umožňuje inteligentní zpracování Data Matrix kódů Softwarová platforma MarWin 9.0 umožňuje inteligentní zpracování Data Matrix kódů

Softwarová platforma MarWin 9.0 umožňuje inteligentní zpracování Data Matrix kódů

 

Softwarová platforma MarWin se etablovala pro množství produktů Mahr jako rozhodující software k měření a vyhodnocování a stanovila celosvětově směrodatná měřítka v daném oboru. Nová verze softwaru MarWin 9.0 nabízí mnoho nových možností, je ideální pro interně propojenou továrnu na platformě Průmysl 4.0 a umožňuje čtení Data Matrix kódů, QR kódů a čárových kódů. Od nynějška podporuje MarWin také pracoviště na měření ozubení řady MarGear GMX W. Ve verzi 9.0 je software MarWin použitelný i pod operačním systémem Windows 10.

 

Za softwarem MarWin stojí filosofie, že pro každou požadovanou úlohu a způsob obsluhy existuje optimální řešení. Speciálně v oboru techniky na měření povrchů, kontur, tvarů a hřídelí dosáhla softwarová platforma MarWin výkonnostního standardu, který celosvětově v daném oboru stanovuje směrodatná měřítka a významným způsobem přispívá k přední pozici společnosti Mahr na předmětném trhu. S novou verzí softwaru MarWin 9.0 dosahuje tato na obsluhu nenáročná softwarová platforma nové úrovně: Uživateli nabízí mnoho nových možností a představuje vhodnou platformu pro chytrou, interně propojenou továrnu budoucnosti. Novou verzi softwaru MarWin 9.0 lze i nadále spouštět pod  operačními systémy Windows 7 a používá se rovněž pro operační systém Windows 10.

Pro použití měřicí techniky za podmínek v oblasti měření povrchů, kontur a hřídelí byly doplněny funkce orientované na budoucí vývoj měřicích technologií. Bylo tak přidáno inteligentní zpracování informací z grafických kódů, jako např. Data Matrix kódů, QR kódů a čárových kódů, jako funkce typu Quick und Easy (Q&E). Snadné ovládání umožňuje flexibilně kombinovat více různých kódů a rozčlenit informace z kódů do dílčích informačních údajů. Z těchto jednotlivých informací lze poté snadno vytvořit specifický průběh procesu podle dané aplikace. S informacemi o výrobním závodu, výrobní lince nebo z výkresu obrobku lze spustit měřicí program typu Q&E nebo vyplňovat záhlaví protokolů. Prostřednictvím funkce z úrovně Professional „GENERATE GRAPHIC CODE“  se vytvářejí mj. Data Matrix, QR a čárové kódy a tyto se integrují do protokolu o měření. Díky tomu je MarWin ideální softwarovou platformou pro výrobní závody na platformě Průmysl 4.0, ve kterých dochází k stále důslednější automatizaci procesu zajišťování kvality.

Zcela poprvé je MarWin nyní kompatibilní také s pracovišti na měření ozubení řady MarGear GMX. V prostředí MarWin mají nyní uživatelé k dispozici snadné vytváření měřicích programů v režimu učení s možnostmi kombinací použití pro měření tvarů a ozubení. Pro efektivní ovládání zařízení MarShaft SCOPE 250 plus se měřicí program v MarWin 9.0 spustí, když se uzavřou dvířka ochranného pláště. Dále došlo k rozšíření funkcí, jako např. trvale se otáčející osa C pro dynamické měření průměrů, jež přináší zkrácení času měření o cca 50 %, a nová makra, která jsou k dispozici specificky podle příslušných aplikací.

MarWin je kompatibilní se všemi současnými a budoucími operačními systémy Windows. Všechny konstrukční prvky (takzvané „Martomy“) lze vyvíjet a testovat nezávisle na sobě. To extrémně zvyšuje úroveň přizpůsobitelnosti softwaru a zaručuje jeho použitelnost i v budoucnosti. Rozšíření a vylepšení jsou realizována prostřednictvím aktualizací, které principiálně neovlivňují dosavadní funkce. Společnost Mahr jakožto aplikační specialista tak může kdykoli v krátké době reagovat na nové požadavky trhu a svých zákazníků.

Zde si můžete stáhnout obrázek