Méréstechnika
Méréstechnika
MarForm Software MarWin
HU


Alkalmazás: bütyökalak-kiértékelés

A bütyökalak-kiértékelés bővítőcsomag MarFormmal együtt használható
MMQ 400-2, MMQ 400-2 ellentámasz és MFU 100, T7W mérőtapintóval és Mahr MarWin 5 kiértékelő szoftvertől.

  • Hozza létre saját bütyköstengely-mérőprogramját gyorsan, rugalmasan és csekély ráfordítással
  • A mérősegéd által vezetett munkamódszerrel a legnagyobb mérési biztonság érhető el

    A MarWin alapú AdvancedForm mérő- és kiértékelő szoftverben további, új mérősegédet ajánlunk. A mérősegéd lehetővé teszi a bütyökalak mérését forgó mozgásból az X tengely követésével, valamint a bütyökalak-kiértékelést és annak jegyzőkönyvezését. A bütyökalak mérése és kiértékelése így simán illeszkedik az AdvancedForm kezelőfelületébe, és ott az alak- és helyzetmérő segédekkel együtt a betanító programozás alapján nagyon részletes és komplex mérési feladatokat ábrázol egyszerű módon. A Quick&Easy Nocke (QE CAM) saját opcionális licencével engedélyezhető, így a MarForm mérőgép nagyon egyszerűen illeszthető a jövő követelményeihez.

    Még gyorsabban készíthető el a jegyzőkönyv, ha a bütykös tengely be van fogva a csúcsok közé. A MarForm MMQ 400-2-höz tartozó „motoros ellentámasz” opcióval jelentős idő takarítható meg a munkadarab kiállításának szükségtelensége miatt, továbbá optimalizálja a mérési folyamatot.

    Az előírt bütyökalak fájlként beolvasható vagy a mérősegédben egyszerűen létrehozható, ill. módosítható. A MarForm végigvezeti az előírt alakot a bütykön. Az Ön bütyökprofilja az Ön által definiált tűrésmezőkkel együtt részletesen megjelenik. Ezt a grafikát egy szabadon választható alaktényezővel a kontúrábrázolás és a tűrésmező eltérés ábrázolása között szabadon variálhatja. A további bütyökre vonatkozó jellemzők, pl. emelkedési görbék és bütyökszögek szintén értékelhetőek. A külön kiértékelések is, pl. a profilokból számított gyorsulási görbe és a sebességgörbe is a Quick&Easy CAM szolgáltatási terjedelmébe tartozik. Az alak- és helyzetjellemzők további referenciái egyszerűen meghatározhatók a már ismert AdvancedForm betanító programozással. „What you do is what you get!”– a jellemző munkamódszer itt.

    A tapintókaroknál gömbös, éles vagy tárcsás mérőbetétek között választhat. Az ismeretlen bütyköket a MarForm automatikusan méri, azok előírt adatként felhasználhatók a sorozatgyártáshoz (tracking mód). Ezzel az opcióval bővítheti MarForm mérőállomását, így gyorsabban, hatékonyabban és komplexebben vizsgálhatja a munkadarabokat.