Méréstechnika
Méréstechnika
MarForm Software MarWin
HU

Rezgésisebesség-elemzés alkalmazása


A gördülőcsapágyakhoz legyártott alkatrészeket a megmunkálási folyamat után az ideális geometria körkörösségétől és hullámosságától való eltérések vizsgálatának vetik alá. Különösen a gyorsan forgó csapágyak komponenseinél (pl. számítógépek merevlemezeiben) az ilyen, ideális sima köralaktól való pályaeltérések durva futáshoz, zajképződéshez és a nagyobb mértékű kopás miatt rövidebb élettartamhoz vezethetnek.

Ezért az ilyen csapágyak gyártója számára fontos, hogy a körkörösség-eltéréshez és a hullámosság amplitúdóhoz meghatározott tűrések betartását lehetőleg már a csapágyak egyes komponenseinek összeszerelése előtt vizsgálni tudja. A rezgési sebesség elemzése ehhez nagyon jó lehetőségeket kínál, mivel ezzel a módszerrel az alakeltérések beszerelt forgó csapágyakban lévő alkatrészek későbbi viselkedésére tett befolyása és hatása a csapágyak számától és a fordulatszámtól függően előre megjósolható és értékelhető.


Ez egy önálló, tisztán kiértékelő szoftver, használható a MarForm mérőgépekkel előre meghatározott nyersprofilokra (teljesen zárt sugárkör a köpenyfelületeken futó pályákon vagy zárt síkkör a megfelelő csapágykomponensek homlokfelületein).

A rezgésisebesség-elemzés gördülőcsapágy komponensen történő végrehajtása előtt először egy teljes és zárt körprofilt (360°-os teljes kört megszakítások nélkül) kell a pálya tartományában (a köpenyfelületre normálisan, ill. homlokfelületre merőlegesen) egy MarForm mérőkészülékkel megmérni. A csapágykomponensek tengelyét előzőleg be kell állítania mechanikusan a mérőkészülék forgástengelyéhez. A rezgési sebesség opcionális kiértékelő szoftver vagy a nem szűrt nyersprofilból vagy egy a felhasználó által megadott szűrő határtengelyértéknek megfelelően korlátozott profil szerint először a hozzátartozó Fourier-amplitúdóspektrumot (FFT-elemzés) számítja ki.

A spektrum minden tagjának a taghoz tartozó sorszámmal való súlyozásával (szorzásával) (az alkatrész teljes fordulatához tartozó rezgési periódusok hozzátartozó számának megfelelően), a felhasználó által a taghoz megadott fiktív forgási frekvenciával és egy további rögzített tényezővel a szoftver kiszámítja az így definiált hozzátartozó rezgésisebesség-spektrumot.

Leírás

Minden jegyzőkönyvlapon a spektrum három mezőjére szabadon választható alsó és felső sorszámokkal kiszámíthatók a mezőhatár-jellemzők a spektrumtagokból, és megjeleníthetők az eredményjegyzőkönyv jellemzőtáblázatában.

Ezek a jellemző értékek minden mező rezgési sebességét tartalmazó maximális értékek és sorszámok, valamint az RMS-sorként (Root Mean Square) számított rezgési sebességek „összege” ebben a mezőben. Az RMS jellemző értékek a mindenkori spektrális mezőben lévő rezgési energia mércéi a csapágykomponensek későbbi forgó mozgásánál az indukált emelő mozgások pályának sugár- vagy tengelyirányú alakeltérése alapján. Ezen a módon a kiértékelések 15 mezőben kényelmesen lehetségesek.

MarForm MMQ 100, MMQ 200, MMQ 400, MFU 100, MFU 110 WP, MFU 800, MFU 8 Retro, MFK 500 és MFK 600 készülékekkel együtt és MarWin 3 kiértékelőszoftvertől használható az EasyForm, az AdvancedForm és a ProfessionalForm szoftverekkel együtt