Mahr

Mahr
Brasil
Mahr
Wydajniejsze pomiary kół zębatych dzięki platformie MarWin
PL

Połączone z platformą MarWin: centrum pomiaru uzębienia MarGear GMX 400 W firmy Mahr

Połączone z platformą MarWin:
centrum pomiaru kół zębatych MarGear GMX 400 W firmy Mahr

 

Nowe uniwersalne centrum pomiaru kół zębatych MarGear GMX 400 W firmy Mahr oferuje połączenie z cenioną platformą MarWin. Dzięki temu pomiary kół zębatych wspierane są przez specjalistyczne oprogramowanie. Pozwala to użytkownikowi przeprowadzać zadania pomiarowe znacznie szybciej i w szerszym zakresie.

 

Centrum pomiaru kół zębatych MarGear GMX 400 W firmy Mahr w pełni automatycznie i z wysoką precyzją kontroluje uzębienia oraz całe wały przekładni. Wszystkie istotne pomiary uzębień, kształtu i wymiarów kół walcowych o uzębieniu prostym i skośnym wykonywane są przez jedno urządzenie pomiarowe. Obsługiwane są także geometrie 3D, np. odległości, średnice i kąty stożka. Możliwy jest również pomiar i analiza uzębienia ze skorygowanymi powierzchniami z typowymi, odpowiadającymi normom parametrami dla profilu, linii zęba, podziałki, bicia poprzecznego, grubości zębów, wymiaru przez dwie kulki i wymiaru rolki, podobnie jak analiza tolerancji kształtu zębów za pomocą szablonów K. W przebiegu pomiaru można w łatwy sposób połączyć pomiar standardowy z pomiarem zazębienia oraz pomiar średnicy okręgu wierzchołków (głów) oraz podstaw (stóp). Możliwa jest również kontrola kół zębatych segmentowych oraz uzębienia stożkowego. Wysoce precyzyjny czujnik skanujący 3D połączony z napędzaną bezpośrednio osią C zapewnia szybkie i dokładne pomiary.

Stanowiące nowość połączenie ze sprzedaną w liczbie ponad 6000 egzemplarzy platformą MarWin firmy Mahr przyspiesza i ułatwia pomiary kół zębatych. Znane i cenione środowisko MarWin zawiera teraz kompletne programy do pomiaru kół zębatych z możliwością łatwego zaprogramowania w trybie Teach-in. Sprawdzony system korekcji błędów maszyny w czasie rzeczywistym MarGear GMX jest wykorzystywany w nowym układzie sterowania MarEcon również do pozycjonowania, co przyspiesza całą sekwencję pomiaru i przesuwu. Nowe oprogramowanie jest proste w obsłudze i oferuje różne złącza umożliwiające łatwą automatyzację procesów pomiarowych. Także podczas importu danych koła zębatego, np. w formacie GDE, prezentowany jest model 3D koła zębatego w celu kontroli optycznej i dokonywana jest kontrola prawidłowości geometrii zębów pozwalająca uniknąć błędów obsługi.

Przejrzysty interfejs użytkownika „QE Cylindrical Gear” oferuje różne złącza do importu i eksportu danych. Złącze QEP (profil Quick&Easy) umożliwia komfortową archiwizację danych profili i wyników pomiarów uzębień w formacie MarWin oraz ich późniejsze pobranie w celu analizy. Nowy moduł „QE Cylindrical Gear” umożliwia np. szybkie i proste połączenie modułów Q&E z zestawu MarWin w kompletny program do pomiaru wałów przekładni.

System pomiarowy MarGear GMX 400 W posiada klasę dokładności I do pomiarów kół zębatych wg VDI/VDE 2612/2613 grupa 1 przy 20°C ± 2 K (oś obrotowa o dokładności formtestera). Stanowisko pomiarowe przeznaczone jest do pomiaru elementów o średnicy zewnętrznej do 400 mm. Z opcjonalnym długim łożyskiem oporowym możliwa jest kontrola wałów przekładni o długości nawet do 700 mm. Nowa wersja platformy programowej MarWin obsługuje również stanowiska pomiarowe MarGear GMX 275 WMarGear GMX 400 ZLW.

Tutaj można pobrać obraz

Mahr
Platforma programowa dla Przemysłu 4.0
PL

Platforma programowa MarWin 9.0 umożliwia inteligentne przetwarzanie kodów Data Matrix Platforma programowa MarWin 9.0 umożliwia inteligentne przetwarzanie kodów Data Matrix

Platforma programowa MarWin 9.0 umożliwia inteligentne przetwarzanie kodów Data Matrix

 

Platforma programowa MarWin to rozwiązanie przyjęte na całym świecie jako standard jako oprogramowanie pomiarowo-analizujące dla wielu urządzeń Mahr. Najnowsza wersja oprogramowania, MarWin 9.0, oferuje wiele nowych możliwości i idealnie nadaje się do inteligentnych fabryk Przemysłu 4.0. Umożliwia odczytywanie kodów Data Matrix, kodów kreskowych i QR. Od teraz oprogramowanie MarWin obsługuje również stanowiska do pomiaru uzębienia MarGear serii GMX W. MarWin w wersji 9.0 może być używany również z systemem operacyjnym Windows 10.

 

Za koncepcją MarWin stoi przekonanie, że do każdego zadania oraz sposobu obsługi istnieje optymalne rozwiązanie. Zwłaszcza w technologii pomiaru powierzchni, konturu i kształtu oraz pomiaru wałów platforma programowa MarWin osiągnęła poziom wyznaczający standardy na całym świecie i istotnie przyczyniający się do pozycji firmy Mahr jako lidera rynku. Wraz z nową wersją MarWin 9.0 ta przyjazna dla użytkownika platforma osiąga nowy standard: Oferuje użytkownikom wiele nowych możliwości i jest platformą odpowiednią dla inteligentnych, wykorzystujących sieci urządzeń fabryk przyszłości. Nowa wersja oprogramowania MarWin 9.0 może być użytkowana zarówno z systemem Windows 7, jak i Windows 10.

Na techniczne zastosowania w zakresie techniki pomiaru powierzchni, konturów i wałów wpływają przyszłościowe funkcje. Należy do nich inteligentna obróbka informacji w postaci kodów graficznych, np. Data Matrix, QR i kodów kreskowych, oraz funkcja Quick and Easy (Q&E). Prosta obsługa umożliwia elastyczne zastosowanie różnych rodzajów kodów oraz podział zawartych w kodach informacji na części. Dzięki tym fragmentom informacji można łatwo utworzyć przebieg zorientowany na praktyczne zastosowanie. Informacje o zakładzie i linii produkcyjnej lub rysunki elementu obrabianego pozwalają rozpocząć program pomiarowy Q&E lub wypełnić nagłówki protokołów. Profesjonalna funkcja „GENERATE GRAPHIC CODE” pozwala m.in. tworzyć kody Data Matrix, QR i kreskowe oraz integrować je z protokołem pomiaru. Sprawia to, że MarWin jest idealną platformą programową dla zakładów produkcyjnych Przemysłu 4.0, w których kontrola jakości staje się coraz bardziej zautomatyzowana.

Od bieżącej wersji oprogramowanie MarWin jest również kompatybilne ze stanowiskami do pomiaru uzębienia MarGear serii GMX. Środowisko MarWin zawiera teraz proste opcje tworzenia programów pomiarowych w trybie Teach-in z możliwością łączenia funkcji pomiaru kształtu i uzębienia. W celu zapewnienia wydajnej obsługi MarShaft SCOPE 250 plus program pomiarowy uruchamiany jest w MarWin 9.0., gdy drzwi obudowy zostaną zamknięte. Ponadto rozszerzone zostały różne funkcje oprogramowania, np. dodano stale obracającą się oś C do dynamicznych pomiarów średnicy, która skraca czas pomiarów o ok. 50%, oraz nowe makra zorientowane na praktyczną obsługę.

Oprogramowanie MarWin jest kompatybilne ze wszystkimi obecnymi i przyszłymi wersjami systemu Windows. Wszystkie elementy składowe (tzw. „Martome”) mogą być rozwijane i testowane niezależnie. Sprawia to, że oprogramowanie jest niezwykle elastyczne w swoich zastosowaniach oraz przyszłościowe. Rozszerzenia i ulepszenia wprowadzane są w formie aktualizacji, które zasadniczo nie wpływają na dotychczasowe funkcjonalności. Firma Mahr, specjalista w dziedzinie aplikacji, może w ten sposób szybko reagować na nowe wymagania rynku oraz klientów.

Tutaj można pobrać obraz