Technika pomiarowa

Technika pomiarowa
MarCator - Czujnik zegarowy
ProductPicture
Czujnik zegarowy, mm