Technika pomiarowa

Technika pomiarowa
MarGage 355 E Pierścień nastawczy
PL
Specjalna stal na sprawdziany odporna na zużycie. Hartowana i docierana.
Wymiary konstrukcyjne: DIN 2250, wersja C
Tolerancja producenta: DIN 2250 (JS4)
Niepewność odchyłki rzeczywistej: 1/2 IT 1
Stopniowanie 0,001mm
  • W zamówieniu proszę podać średnicę
  • Dane techniczne

Nr kat.normaStopniowanie
4732600
DIN 2250 C
0,001 mm
4732641
DIN 2250 C
0,001 mm
4732642
DIN 2250 C
0,001 mm
4732635
DIN 2250 C
0,001 mm
4732602
DIN 2250 C
0,001 mm
4732603
DIN 2250 C
0,001 mm
4732604
DIN 2250 C
0,001 mm
4732605
DIN 2250 C
0,001 mm
4732606
DIN 2250 C
0,001 mm
4732607
DIN 2250 C
0,001 mm
4732608
DIN 2250 C
0,001 mm
4732609
DIN 2250 C
0,001 mm
4732610
DIN 2250 C
0,001 mm
4732611
DIN 2250 C
0,001 mm
4732612
DIN 2250 C
0,001 mm
4732613
DIN 2250 C
0,001 mm
4732614
DIN 2250 C
0,001 mm
4732615
DIN 2250 C
0,001 mm
4732616
DIN 2250 C
0,001 mm
4732617
DIN 2250 C
0,001 mm
4732618
DIN 2250 C
0,001 mm
4732619
DIN 2250 C
0,001 mm
4732620
DIN 2250 C
0,001 mm
4732636
DIN 2250 C
0,001 mm
4732621
DIN 2250 C
0,001 mm
4732637
DIN 2250 C
0,001 mm
4732622
DIN 2250 C
0,001 mm
4732638
DIN 2250 C
0,001 mm
4732623
DIN 2250 C
0,001 mm
4732639
DIN 2250 C
0,001 mm
4732624
DIN 2250 C
0,001 mm
4732640
DIN 2250 C
0,001 mm
4732625
DIN 2250 C
0,001 mm
4732626
DIN 2250 C
0,001 mm
4732627
DIN 2250 C
0,001 mm
4732628
DIN 2250 C
0,001 mm
4732629
DIN 2250 C
0,001 mm
4732630
DIN 2250 C
0,001 mm
4732631
DIN 2250 C
0,001 mm
4732632
DIN 2250 C
0,001 mm
4732633
DIN 2250 C
0,001 mm
4732634
DIN 2250 C
0,001 mm