Technika pomiarowa

Technika pomiarowa
MarGage 402 Pojedyncza płytka wzorcowa ze stali
PL
  • Dane techniczne

Nr kat.normaKlasa tolerancjiLiczba sztuk na zestawTabela – wymiar znamionowy wzorca końcowego
4800400
DIN EN ISO 3650
0
32 Szt.
Wymiar znamionowy Stopniowanie Liczba sztuk
mm mm

1,005

- 1
1,01...1,09 0,01 9
1,1...1,9 0,1 9
1...9 1 9
10...30 10 3
50 - 1
4800401
DIN EN ISO 3650
1
32 Szt.
Wymiar znamionowy Stopniowanie Liczba sztuk
mm mm

1,005

- 1
1,01...1,09 0,01 9
1,1...1,9 0,1 9
1...9 1 9
10...30 10 3
50 - 1
4800402
DIN EN ISO 3650
2
32 Szt.
Wymiar znamionowy Stopniowanie Liczba sztuk
mm mm

1,005

- 1
1,01...1,09 0,01 9
1,1...1,9 0,1 9
1...9 1 9
10...30 10 3
50 - 1
4800403
DIN EN ISO 3650
K
32 Szt.
Wymiar znamionowy Stopniowanie Liczba sztuk
mm mm

1,005

- 1
1,01...1,09 0,01 9
1,1...1,9 0,1 9
1...9 1 9
10...30 10 3
50 - 1