Technika pomiarowa

Technika pomiarowa
MarGage 409 Pojedyncza płytka wzorcowa ze stali
PL
  • Dane techniczne

Nr kat.normaKlasa tolerancjiLiczba sztuk na zestawTabela – wymiar znamionowy wzorca końcowego
4800030
DIN EN ISO 3650
0
121 Szt.
Wymiar znamionowy Stopniowanie Liczba sztuk
mm mm
0,5 - 1
1,001...1,009 0,001 9
1,01...1,49 0,01 49
1,6...1,9 0,1 4
1...24,5 0,5 48
25..30..40..50..60..70 75..80..90..100 - 10
4800031
DIN EN ISO 3650
1
121 Szt.
Wymiar znamionowy Stopniowanie Liczba sztuk
mm mm
0,5 - 1
1,001...1,009 0,001 9
1,01...1,49 0,01 49
1,6...1,9 0,1 4
1...24,5 0,5 48
25..30..40..50..60..70 75..80..90..100 - 10
4800032
DIN EN ISO 3650
2
121 Szt.
Wymiar znamionowy Stopniowanie Liczba sztuk
mm mm
0,5 - 1
1,001...1,009 0,001 9
1,01...1,49 0,01 49
1,6...1,9 0,1 4
1...24,5 0,5 48
25..30..40..50..60..70 75..80..90..100 - 10
4800033
DIN EN ISO 3650
K
121 Szt.
Wymiar znamionowy Stopniowanie Liczba sztuk
mm mm
0,5 - 1
1,001...1,009 0,001 9
1,01...1,49 0,01 49
1,6...1,9 0,1 4
1...24,5 0,5 48
25..30..40..50..60..70 75..80..90..100 - 10