Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarGage 417 - Individual rectangular gage blocks
ProductPicture
Płytka wzorcowa, pojedyncza, ceramiczna
ProductPicture
Pojedyncze wzorce końcowe równoległości, stal