Technika pomiarowa

Technika pomiarowa
MarTest - Czujnik dźwignikowy, Wersja pozioma, cale
ProductPicture
Czujnik dźwignikowy, Wersja pozioma, 0.0005 inch