Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Micromar 40 EWR - Cyfrowa kabł. śruba pomiarowa, IP 65
ProductPicture
Cyfrowy mikrometr kabłąkowy, IP 65, Złącze danych
ProductPicture
Cyfrowy mikrometr kabłąkowy, IP 65
ProductPicture
Cyfrowe mikrometry kabłąkowe w zestawie, IP 65, Złącze danych