Technika pomiarowa

Technika pomiarowa
Micromar 40 AR - Mikrometr kabłąkowyPomiar grubości ścian rury
ProductPicture
Mikrometr kabłąkowy, mm
Pomiar grubości ścian rury
ProductPicture
Mikrometr kabłąkowy, inch
Pomiar grubości ścian rury