Technika pomiarowa

Technika pomiarowa
MarForm MFK 500 Referencyjne centrum pomiaru kształtu
PL
Referencyjne centrum pomiaru kształtu do laboratorium i pomieszczenia pomiarowego z dużą objętością pomiarową do ciężkich przedmiotów.
Referencyjne centrum pomiaru kształtu do laboratorium i pomieszczenia pomiarowego

Centrum pomiarowe kształtu MFK do obszernej oceny przedmiotu obrabianego Formtester MFK – szczególnie odpowiednie do kontroli bloków cylindrów, głowic cylindrowych, obudów przekładni, elementów układu hydraulicznego, wałów korbowych i rozrządu. Obszerna, zoptymalizowana konstrukcja gwarantuje dużą dokładność w całej przestrzeni pomiarowej. Duże odcinki pomiarowe i jezdne umożliwiają łatwą i bezpieczną wymianę przedmiotu mierzonego.

Urządzenia MarForm MFK 600 lub MFK 500, skonstruowane z dopasowanych do siebie pojedynczych komponentów, oferują elastyczność i możliwość adaptacji do najróżniejszych zagadnień związanych z zadaniami pomiarowymi.

Podstawą formtestera jest cokół z kamienia twardego, niewypaczający się i ustawiony w sposób zapewniający izolację drgań. Bardzo precyzyjna powierzchnia pozioma tworzy płaszczyznę odniesienia dla układu pomiarowego. Stół obiektowy przenosi i prowadzi ciężkie elementy mierzone za pomocą łożysk powietrznych na powierzchni z kamienia twardego.
 • Uniwersalne stanowisko pomiaru kształtu z dużą objętością pomiarową do ciężkich przedmiotów
 • MFK 600 z 5 osiami pomiarowymi i konfiguracji do pomiaru elementów kształtowych i wyznaczania pozycji
 • MFK 500 z 3 osiami pomiarowymi i 4 osiami konfiguracji do pomiaru elementów kształtowych
 • Obrotowy czujnik pomiarowy i automatyczne pozycjonowanie części obrabianej sprawiają, że obsługa jest prosta, a ustawianie szybkie
 • Osadzenie pneumatyczne nie wymaga konserwacji i pozwala na stałe obciążenie
 • Systemy pomiarowe do różnych zadań pomiarowych, z ochroną przed kolizją
 • Duża powierzchnia mocowania przedmiotu mierzonego do pojedynczych, dużych elementów lub palet z częściami
 • Przyrząd do pomiaru okrągłości z automatycznym ustawianiem do średnicy przedmiotu obrabianego, również przy położeniu mimośrodowym
 • Pomiary prostoliniowości w 3 kierunkach głównych współrzędnych
 • Ocena przedmiotu obrabianego wg ISO 1101
 • Kontrola produkcyjna na współrzędnych maszynowych i elementu mierzonego
 • Pełna analiza cech kształtu i położenia oraz wartości średnicy i położenia
 • Kompleksowy wybór akcesoriów i czujników pomiarowych do optymalnego rozwiązywania wszystkich zadań pomiarowych
 • Przygotowany i łatwy do rozszerzenia za pomocą ruchomych osi do obracania przedmiotów obrabianych w trakcie trwania programu, dzięki temu najbardziej złożone pomiary, jak np. w przypadku bloku cylindrów V możliwe są do realizacji bez udziału człowieka

Przyrząd do pomiaru okrągłości
Urządzenie do pomiaru okrągłości zawiera poza wrzecionem pomiarowym (oś C) oś do automatycznego ustawiania czujnika pomiarowego do średnicy mierzonego przedmiotu (oś X). Podczas pomiaru okrągłości oś X prowadzi czujnik pomiarowy zgodnie z kształtem mierzonego przedmiotu, również jeśli odchyłki mimośrodowe są większe niż zakres pomiarowy czujnika.

Przyrząd do pomiaru prostoliniowości
Pionowy przyrząd do pomiaru prostoliniowości (oś Z) prowadzi przyrząd do pomiaru okrągłości również na powierzchni z kamienia twardego. W przypadku urządzenia MFK 600 dokładności poziomego urządzenia pomiaru prostoliniowości (oś Tx i Ty) są niezależne od wielkości, kształtu i masy przedmiotu mierzonego dzięki oddzieleniu prowadnic od nośnych łożysk pneumatycznych. MFK 500 oferuje osie Tx/Ty mechanicznego stołu centrująco-wychylnego jako mechaniczne osie pozycjonujące. Osie konfiguracji (Ta i Tb) są zintegrowane w stole obiektowym i mogą mechanicznie ustawiać mierzone obiekty w przestrzeni pomiarowej.

Wydajność pomiaru
Funkcje automatycznego ustawiania zintegrowane z procesami pomiarowymi umożliwiają nieprzerwaną pracę. Transfer wartości pomiarowych równolegle z ich rejestracją skraca czas pomiaru. Kompleksowa oferta oprogramowania stanowi uzupełnienie dla stanowiska pomiaru kształtu i rozszerza zakres aplikacji.
 • Zastosowania
 • Opcje
 • Wersje

Kontrola cech kształtu i położenia:
 • Okrągłość, Prostoliniowość, Płaskość, Walcowatość, Nachylenie, Pozycja, Profil liniowy, Profil powierzchni, Kształt stożkowy, Koncentryczność/współosiowość, Symetria, Równoległość, prostokątność, Ruch obrotowy, ruch w płaszczyźnie, Przebieg całkowity, Stożkowość, średnica, Analiza Fouriera

Kontrola
 • Bloki cylindrów
 • Głowice cylindrowe
 • Obudowy przekładni
 • Elementy hydrauliczne
 • Wały korbowe i krzywkowe

 • dodatkowe osie kierunku ruchu do obracania przedmiotów obrabianych podczas trwania programu

 • MFK 600 z 5 osiami pomiarowymi i konfiguracji do pomiaru elementów kształtowych i wyznaczania pozycji
 • MFK 500 z 3 osiami pomiarowymi i 4 osiami konfiguracji do pomiaru elementów kształtowych