Technika pomiarowa

Technika pomiarowa
MarForm MMQ 400 Uniwersalna maszyna do pomiaru kształtu
PL
MarForm MMQ 400 do uniwersalnego zastosowania w celu kompleksowej oceny przedmiotu obrabianego wg DIN ISO 1101.
Bardzo dokładne osie pomiarowe Z i X umożliwiają każdy pomiar kształtu. Warianty MarForm MMQ 400 do
 • Bardzo dokładne przedmioty obrabiane
 • Niezwykle długie przedmioty obrabiane
 • Duże i ciężkie przedmioty obrabiane
 • Zastosowanie w produkcji lub pomieszczeniu pomiarowym

  Do wyboru dostępne są różne moduły, za pomocą których możliwe jest optymalne przygotowanie MarForm MMQ 400 do danych zadań:

 • Motoryczny lub ręczny stół centrująco-wychylny
 • Oś pionowa (Z) z 900 mm, 500 mm lub 350 mm długości pomiarowej
 • Pozioma oś (X) ze 180 mm lub 280 mm długości pomiarowej i cyfrowymi skalami liniowymi na osiach X i Y. Do pomiarów, w których dokładne, powtarzalnie odnalezienie miejsca pomiarowego ma wpływ na wynik pomiaru
 • Czujnik ręczny lub w pełni automatyczny z krótkim okręgiem pomiarowym, wysoka liniowość, niewielki nacisk pomiarowy.
 • Sterowanie torem w celu szybkiego pomiaru konturu zadanego
 • opcjonalnie z mechanicznym łożyskiem oporowym
 • Dane techniczne
 • Opcje
 • Wersje

 
MMQ 400-2
Z= 350 mm 180 mm
MMQ 400-2
Z= 500 mm Z= 280 mm
MMQ 400-2
Z= 900 mm X= 280 mm
Odchyłka okrągłości (µm+µm/mm wysokości pomiarowej) *
0,01 + 0,00025
0,01 + 0,00025
0,01 + 0,00025
Odchyłka okrągłości (µm+µm/mm wysokości pomiarowej) **
0,02 + 0,0005
0,02 + 0,0005
0,02 + 0,0005
Bicie osiowe (µm+µm/mm promienia pomiarowego) *
0,02 + 0,0001
0,02 + 0,0001
0,02 + 0,0001
Bicie osiowe (µm+µm/mm promienia pomiarowego) **
0,04 + 0,0002
0,04 + 0,0002
0,04 + 0,0002
Stół centrujący i uchylny
ręcznie/automatycznie
ręcznie/automatycznie
automatycznie
Średnica stołu (mm)
285
285
285
Obciążalność stołu, centrycznie (N)
600
600
400
Prędkość obrotowa (1/min) 50 Hz/60 Hz
0,2-15
0,2-15
0,2-15
Droga pomiarowa motoryczna (mm), oś Z
350
500
900
Odchyłka prostoliniowości/droga pomiarowa 10 mm (µm)**, oś Z
0,15
0,15
0,15
Odchyłka prostoliniowości/cała droga pomiarowa (µm)**, oś Z
0,3
0,4
0,9
Odchyłka równoległości oś Z/C w kierunku zetknięcia (µm)
0,5
0,8
2
Prędkość pomiaru (mm/s), oś Z
0,1-30
0,1-30
0,1-30
Prędkość pozycjonowania (mm/s), oś Z
0,5 -100
0,5 -100
0,5 -100
Droga pomiarowa mechaniczna (mm), oś X
180
280
280
Odchyłka prostoliniowości/ średn. droga pomiarowa 100 mm (µm)**, oś X
0,4
0,5
0,5
Odchyłka prostoliniowości/cała droga pomiarowa (µm)**, oś X
0,8
1,5
1,5
Prostokątność osi X/C (µm)
1
2
2
Prędkość pozycjonowania (mm/s), oś X
0,5-30
0,5-30
0,5-30
Prędkość pomiaru (mm/s), oś X
0,5-10
0,5-10
0,5-10

 • Pomiar chropowatości
 • Wymienne stosowanie czujnika kształtu z kulką rubinową i czujnika chropowatości PHT 6-350
 • Kontrola tłoków za pomocą programu analitycznego MarWin
 • Kontrola skrętu i analiza za pomocą MarWin
 • Kontrola kształtu krzywki
 • Analiza skoku lameli – dane konturu
 • Pomiar konturu i analiza
 • Sterowanie torem (MCPC)
 • Analiza kształtu swobodnego
 • Analiza prędkości drgań
 • Dominująca falistość okrągłości (MBN 10455)

Urządzenie MarForm MMQ 400-2 dostępne jest w siedmiu wersjach, dzięki czemu jest doskonale przygotowane do każdego zadania:
 • z motorycznym lub ręcznym stołem centrująco-wychylnym,
 • oś pionowa (Z) z 500 mm lub 900 mm i oś pozioma (X) z 280 mm długości pomiarowej lub
 • oś pionowa (Z) z 350 mm i oś pozioma (X) z 180 mm długości pomiarowej
 • z cyfrowymi systemami pomiaru położenia na osiach liniowych X oraz Z, zapewniającymi najlepszą powtarzalność pomiarów
 • opcjonalnie z mechanicznym łożyskiem oporowym

MarForm MMQ 400-2 jest dostępny jako półautomatyczne stanowisko pomiarowe z ręcznym stołem centrująco-wychylnym lub jako stanowisko pomiarowe w pełni zautomatyzowane z motorycznym stołem centrująco-wychylnym i czujnikiem T7W – perfekcyjnie dostosowane do wykonywania bardzo dokładnej kontroli bez udziału operatora.

Czujnik pomiarowy T7W wyposażony w mechaniczną oś obrotową pozwala na stopniowe przesuwanie ramiona pomiarowego do żądanej pozycji pomiarowej. Dzięki temu możliwe są pomiary zarówno na powierzchniach cylindrycznych, jak i powierzchniach czołowych. T7W jako czujnik położenia zerowego może też bez ingerencji operatora przechodzić między pomiarami wewnętrznymi i zewnętrznymi czy przechodzić automatycznie między pomiarami powierzchni czołowych u góry i u dołu. W pełni automatyczne pomiary kompleksowych przedmiotów mogą być wykonywane bez ingerencji operatora. Ramiona pomiarowe T7W są wymienne. Dzięki mechanicznej osi obrotowej możliwa jest konstrukcja tzw. ramion gwiazdowych, tzn. ramion pomiarowych z różnymi elementami stykowymi, tak by w ramach procesu pomiarowego możliwa była zmiana geometrii kulki stykowej.

Połączenie kontroli tolerancji kształtu i położenia z kontrolą parametrów chropowatości. MarForm MMQ 400-2, umożliwia dokumentację typowych parametrów chropowatości jak Ra czy Rz równocześnie z kontrolą kształtu mierzonych przedmiotów, bez konieczności mocowania tego przedmiotu na kolejnym stanowisku pomiarowym. Umożliwia to mechaniczna, sterowana programem zamiana formtastera z kulką rubinową i czujnika chropowatości PHT 6-350. Ingerencja operatora nie jest potrzebna, a dany czujnik jest mechanicznie przesuwany z położenia pomiaru pionowego do poziomego. Stosowana jest mechaniczna oś obrotowa formtestera T7W, pozycjonująca dany czujnik w 1°kroku.