Mahr
Mahr
Misja przedsiębiorstwa
PL

Zorientowanie na klienta

oznacza, że całe nasze działanie nastawione jest na oczekiwania klientów. Na wymogi techniczne patrzymy z perspektywy innowacyjności i kreatywności.

 
 

Niezawodność, bezbłędność i efektywność

cechuje nasze nieustanne dążenie do wydajności, bezpieczeństwa procesu, bezbłędności i niezawodności. To dążenie na trwałe stało się częścią codziennej pracy na wszystkich poziomach działalności przedsiębiorstwa.

Otwartość i zaufanie

okazujemy poprzez wczesne i otwarte informowanie współpracowników, klientów i kapitałodawców będące podstawą do pełnej zaufania współpracy. Wzajemną uczciwość w relacjach z pracownikami i partnerami handlowymi uważamy za warunek sukcesu. Składamy tylko te obietnice, których możemy dotrzymać, deklaracje traktujemy jak zobowiązania, przestrzegamy praworządności i przepisów.

   
   

Odpowiedzialne działanie

jest dla nas zobowiązaniem. Działamy z własnej inicjatywy, z poczuciem odpowiedzialności społecznej oraz za przedsiębiorstwo, i konsekwentnie dążymy do celu – w firmie i poza nią. Dążymy do rozwiązań gospodarczych, które w dłuższej perspektywie zabezpieczają ekonomiczne i ekologiczne zasoby. Jesteśmy też gotowi na podejmowanie biznesowego ryzyka.

Różnorodność kulturowa

jest ubogaceniem i warunkiem międzynarodowego sukcesu. Poczuwamy się do naszego regionalnego i kulturowego pochodzenia i akceptujemy warunki specyficzne dla danego kraju.